Wij zijn een groep video enthousiasten, die Mac computers en Mac software gebruiken om van het videomateriaal dat ze hebben opgenomen ‚films’ te maken.
Het maakt daarbij niet uit welke camera ze gebruiken of welke genre films ze maken.
Wel gebruiken we voor het verwerken van ons materiaal Apple computers en software zoals:

  • iMovie
  • Final Cut Pro X

Wij houden bijeenkomsten waarop onderwerpen die daarmee verband houden worden besproken, zowel in de vorm van presentaties als door groepsgewijze problemen en oplossingen te bespreken. Daarnaast is gestart met deze website om de communicatie tussen de leden te bevorderen
Wij hebben geen bestuur en/of verenigingsstructuur, alhoewel er natuurlijk wel enkelen zijn die de kar trekken. Van alle groepsleden wordt een actieve bijdrage verwacht.

Als u toevallig op deze pagina bent gestuit en door het Mac en video virus bent aangestoken dan kunt u via de contact pagina van uw interesse blijk geven. De website is voorlopig echter niet geheel openbaar.