1e bijeenkomst 2019 op 12-01-2019

De dagvoorzitter kan op deze 1e bijeenkomst van 2019 13 deelnemers begroeten. Een aantal daarvan bezoekt de bijeenkomst voor de eerste maal.
Nieuw zijn Marion van Leeuwen, Jan Frans de Hartog, Willem Roos en Freek Warger.
Daarom wordt besloten dat alle aanwezigen zichzelf kort voorstellen en o.a. de reden vermelden waarom zij zich bij de groep van Final Cut Pro geïnteresseerden (Fans) hebben aangesloten of wellicht zullen aansluiten.

Peter Bouw heeft aangeboden om iets te vertellen over het monteren van 360 graden video materiaal in Final Cut Pro. Deze functionaliteit is in FCP ingebouwd sinds versie 10.4.1 en met de laatste versie 10.4.4 verder uitgebreid.
Peter doet dit aan de hand van een videocursus van Everlearn, een Nederlandse uitgever van cursusmateriaal voor multimedia trainingen. Hij laat een hoofdstuk zien uit de cursus “Final Cut Pro X versie 10.4” waarin een apart hoofdstuk is gewijd aan het monteren van VR (Virtual Reality) materiaal , dat met een 360 camera is opgenomen of d.m.v het aaneen stitchen van beelden is gemaakt.

Helaas heeft hij met dit materiaal geen ervaring, hetgeen eveneens geldt voor de aanwezigen, zodat we het gebodene niet konden afsluiten met een vragenronde. De cursus en de omvang ervan kan echter worden aanbevolen. 10.5 uur cursusmateriaal voor ca. € 79,-

Vervolgens gaf Bert nog een korte presentatie over de mogelijkheden van de nieuwe Mac Mini 2018 voor video montage. Deze lang verwachte loot (upgrade) aan het Apple firmament bevat drie Thunderbolt 3 poorten, die het o.a. mogelijk maken een externe videokaart aan te sluiten, maar nog veel meer, zoals externe SDD’s. Verschillende benchmarks had hij erop losgelaten, die de snelheid van deze configuraties laten zien.
Ook op YouTube zijn inmiddels een groot aantal reviews van de Mac mini en zijn mogelijkheden tot uitbreiding verschenen. In bepaalde configuraties benadert hij de MacPro, waar overigens in 2019 een nieuwe versie van wordt verwacht.

De bijeenkomst werd besloten met een vragenronde waar in het bijzonder de nieuwe bezoekers gebruik van maakten. De beantwoording hiervan was niet altijd bevredigend, omdat de programma’s c.q. plug-ins waarover vragen werden gesteld niet altijd bekend waren en men zich er bovendien niet op had kunnen voorbereiden.
Daarom wordt voorgesteld de volgende maal de vragen tevoren via een mail bij Cees Gouda aan te melden, die ze dan zal verspreiden. Wellicht kan het probleem door de vragensteller ook worden gedemonstreerd.
Even na 16 uur wordt onder dankzegging van de contribuanten de bijeenkomst afgesloten met de mededeling dat we op 19 maart weer bijeen zullen komen