3e bijeenkomst 2010 op 11-09-2010

Op 11 september is een achttal leden van de groep weer in de studio van Rob bijeen geweest
Hans Leeflang hield een korte inleiding over deze website met de naam finalcutfans.nl, waarvan via een mailing kond zal worden gedaan bij allen die tenminste éénmaal van hun belangstelling blijk hebben gegeven.
Dan zal ook gevraagd worden de informatie van ieder lid ook aan te vullen met de programma’s waarmee men werkt, of men lid is van een filmclub en in welk genre films men vooral is geïnteresseerd.
Vanzelfsprekend ontvangen we ook graag suggesties voor de inhoud van de website.
Vervolgens verschafte Johan v/d Broek, bestuurslid van de videoclub „De Ronde Venen”, ons een inkijkje in de montage van de speelfilm die men in 2008 als een clubproject heeft gerealiseerd. Vanwege het grote aantal scènes, dat daarbij meervoudig werd geschoten, was en goed beheer van de clips een eerste vereiste.Montage heeft plaatsgevonden in Final Cut Pro en dit programma was dan ook het uitgangspunt voor de vele vragen van de aanwezigen.
Johan let ook trailers zien voor speelfilms die in de loop der jaren bij „De Ronde Venen „ zijn geproduceerd. Sinds een aantal jaren maakt men daarvoor gebruik van het programma Kinemac, waarmee een grot aantal moderne visuele effecten kunnen worden gerealiseerd. De tijdlijn in Kinemac is dan ook een opeenstapeling van beelden en effecteen de leercurve dientengevolge steil.
Naar aanleiding van een vraag liet Hans Leeflang ook zien hoe men in Google Earth een vlucht langs verschillende bestemmingen op de aardbol kan maken oor gebruik in de eigen film.