7e bijeenkomst 2014

De 7e en laatste bijeenkomst van 2014 vond plaats op 6 december, op de gebruikelijke tijd en plaats, met een totaal van 21 aanwezigen.
Gastheer, Rob Glastra, had bij binnenkomst de film ‘Canto Ostinato’ draaien, opgenomen in de tramremise van Rotterdam en gebaseerd op een optreden van 4 pianisten en 2 kunstschilders. De film, met een totale lengte van circa 2 uur, is door Wout Roodzant, Rob Glastra en Paul Robbert Hodde opgenomen als multicam-opname (4 microfoons + 7 camera’s inclusief GoPro’s aan het plafond) en geëdit door Paul Robbert Hodde. Hopelijk kan deze laatste op een volgende bijeenkomst iets vertellen over het editen van de film.

De notulen van de bijeenkomst zijn, zoals vrijwel altijd, weer gemaakt door Rob Trietsch.

  • Door één van de leden was per mail gevraagd naar de werkwijze bij het gebruiken van een USB-microfoon voor het maken van een voice-over. E.e.a. werd door Martin Strelitski gedemonstreerd. Binnen Final Cut Pro X kan via Window > Record Voiceover een venster worden geopend waarin allerlei zaken m.b.t. een voice-over kunnen worden ingesteld. Uiteraard is het belangrijk hierbij de juiste microfoon te selecteren. In het algemeen kunnen voor het overige echter de standaardinstellingen worden aangehouden.
  • Gerard v.d. Vlies wees op een Final Cut Pro X gebruikersgroep in Facebook, waar hij goede ervaringen mee heeft. Op vragen werd vlot geantwoord, ook v.w.b. het werken met multicam, met als gevolg dat hij binnen een dag een aardige aanzet voor een multicam-film kon realiseren zonder enige voorgaande multicam-ervaring te hebben. De uiteindelijke multicam-film werd vervolgens getoond. Vanwege het niet beschikbaar zijn van een zwaardere computer kon Gerard het editen in Final Cut Pro zelf helaas niet laten zien; wellicht bij een volgende bijeenkomst.
  • Paul van Ingen gaf een aansluitende presentatie over het werken met multicam, waarbij hij ook wees op de mogelijkheid om met proxy-bestanden te werken als de computer het niet trekt (meestal een I-O probleem met de harde schijf). Het is handig om camera’s en microfoons een naam, letter of cijfer te geven, zodat ze ook in de z.g. angle editor goed herkenbaar zijn.

    Paul gaat in principe uit van de automatische instellingen, waarbij op geluid wordt gesynchroniseerd. Desgewenst kan ook van markers, klapborden en tijdcode gebruik worden gemaakt. In het merendeel van de gevallen lijkt dat echter niet nodig te zijn.

  • Jim Evelein is op zoek naar een betaalbaar verscherpingsfilter. De in Final Cut Pro X ingebouwde mogelijkheden vindt hij onvoldoende, en alternatieven als geboden door FxFactory kosten honderden dollars. Han Baartmans heeft goede ervaringen met een Engelse plug-in van enkele tientjes, en zal de gegevens daarvan doorgeven.
  • Peter Dijkstra is op zoek naar ervaringen met drones, met name quadcopters geschikt voor camera’s. Geen van de aanwezigen heeft die, maar verwezen wordt naar de website van Eric van Vuuren: www.ericvanvuuren.nl waarin tevens via een drone opgenomen filmmateriaal over Rotterdam te zien is.
  • De laatste bijdrage van de dag is van Han Baartmans, over 4D. Na een terugblik op de historie via de eerste foto-opname (1816), de uitvinding van de 8mm film en Kodachrome (1932), SD en HD komt hij bij 4K, een van de 2ultra-HD opties, met 3840x2160 pixels, De grote overgang vond naar zijn mening plaats bij de introductie van de Panasonic Lumix GH2, het eerste apparaat waarbij fotocamera, filmcamera, en geluidsrecorder in één apparaat zijn geïntegreerd.
  • In de keten van opname naar vertoning zijn 4K-camera’s nu beschikbaar, terwijl de Mac prima in staat is 4K-beelden te verwerken - mits het apparaat krachtig genoeg is en/of met proxy-bestanden wordt gewerkt - terwijl er ook betaalbare UHD TV’s zijn. Beamers of andere players voor het verwerken van in de Mac geëdit 4K-materiaal bestaan echter nog niet, evenmin als echte 4K-uitzendingen. Bovendien is bij de normale afstand tussen toeschouwer en TV het verschil tussen HD en UHD niet te zien. Kortom: nog afgezien van de kosten van een 4K-uitrusting vormen afwerking en aflevering vooralsnog de bottleneck. Zie ook: www.eoshd.com
  • De bijeenkomst werd rond kwart voor vijf door Rob Glastra gesloten.