1e bijeenkomst 2016 op 13-02-2016

Om 13.15 u opent Han Baartmans de bijeenkomst.
Er zijn berichten van verhindering ontvangen van Rob Trietsch en Foppe Meijer
Het aantal aanwezigen bedraagt 12.
Han begroet met bijzonder veel genoegen Cees Gouda, de initiatiefnemer en stimulator van de FCP fans. Hij is opmerkelijk snel hersteld na een korte ziekenhuisopname.
Rob Lammers en Paul van Ingen hebben elk een korte bijdrage toegezegd en zullen deze ook honoreren.


Rob Lammers meldt eerst iets over problemen met “sneeuw” op zijn MacPro. Een probleem dat niet met het installeren van El Capitan werd opgelost. Overleg met Apple volgde waar men verwees naar een vermoedelijke incompatibele grafische kaard. Dit manifesteert zich vermoedelijk nu pas bij het werken met vele bestanden tegelijkertijd om multicam bewerkingen uit te voeren. Het apparaat is inmiddels bij Card Services en vervanging van de videokaart wordt voorzien..

Rob doet verder verslag van zijn deelname aan een FCP cursus, die werd gegeven door Sjoerd de Vries in de trainingsruimten van Dalsheim in Leeuwarden. Hij was daar samen met Peter Bouw (en Peter Bastiaanse).
Daarin werden voornamelijk de nieuwe 3D titel mogelijkheden in Final Cut Pro besproken, die een belangrijk deel van de upgrade naar versie 10.2. uitmaken. Het aantal mogelijkheden is schier oneindig, maar daarmee ook verwarrend.

Vervolgens brengt Cees Gouda een probleem ter tafel over het bewerken van videomateriaal uit zijn Rollei Actioncam. FCP leest het materiaal zonder problemen in, maar kan vervolgens niet gebruikmaken van het video-effect Alex4D Wide Angle Fixer. Geen der aanwezigen blijkt het probleem te kennen dan wel er een oplossing voor te hebben. Wel worden enkele suggestie aangedragen over de te kiezen codex/containers.

Na de pauze, waarin onderling weer veel informatie uitwisseling plaatsvindt, vervolgt Paul van Ingen met een drietal onderwerpen

1. Het gebruik en het aanpassen van de namen en metadata van clips in het bijzonder bij het gebruik van meerdere cameras. Niet alle cameras verstrekken evenveel metadata die in FCP bij elke clip kunnen worden bewaard. Ook de naamgeving kan per camera sterk verschillen. De inspector biedt evenwel mogelijkheden om deze op zelf gekozen wijze aan te passen en structureren.

2. Paul laat aan de hand van een eenvoudig voorbeeld met een beperkt aantal clips zien dat de grootte van de FCP library snel kan toenemen als de clips worden bewerkt door bv. het toevoegen van effecten en overgangen. Worden deze vervolgens weer verwijderd dan leidt dit niet tot een overeenkomstige verkleining. De render files verwijderen en opnieuw genereren is dan o.a. een oplossing

3. Muziek/geluid van externe bronnen aan de FCP media bibliotheek toevoegen kan door slepen ervan naar de mediamanager. FCP maakt daarvoor een nieuwe map aan met de toegevoegde bestanden. Zelf maakt hij veelal gebruik van Free Music voor zijn films.

Han sluit vervolgens de bijeenkomst ruim voor 16 uur af en meldt dat de volgende bijeenkomst is geagendeerd voor 9 april a.s.
Ook wijst hij de aanwezigen op het feit dat een aantal deelnemers nog geen jaarbijdrage (€ 30,-) aan Cees Gouda hebben overgemaakt en verzoekt hen dit zo spoedig mogelijk te doena