2e bijeenkomst 2015 op 21-03-2015

De 2e bijeenkomst van dit jaar en in De Bilt vond plaats op 21 maart in wijkcentrum De Schakel in De Bilt.
Han Baartmans trad als dagvoorzitter op.
Cees Gouda had zelfs zijn familieleden ingeschakeld om, in navolging van de bijeenkomsten in Schoonhoven, er voor zorg te dragen dat de bezoekers zich konden laven aan vaste en vloeibare versnaperingen .
De bijeenkomst werd bezocht door 12 personen, de naast luisteren en kijken ook bijdroegen aan geanimeerde discussies.
Gelukkig was ook Rob Trietsch onder hen. Hij leverde weer voortreffelijke notulen, die hieronder zijn weergegeven,

De bijeenkomst werd even na 13:00 uur geopend door de gespreksleider van de dag, Han Baartmans.

Het spits werd daarna afgebeten door Hans Leeflang, met een verhandeling over plug-ins voor Final Cut Pro X. Er zijn honderden, zo niet duizenden, plug-ins voor effecten, generatoren, thema’s en overgangen voor Final Cut Pro, Motion, After Effects en Premiere Pro. Vele daarvan zijn specifiek gericht op professionals, met een bijbehorend prijskaartje. Het thema van vandaag richtte zich echter op plug-ins gericht op ‘ons soort mensen’, en bij voorkeur gratis.
Een bekende site voor plug-ins is die van Noise Industries ,die via het gratis te downloaden programma FxFactory een groot aantal plug-ins van tientallen producenten managen. De meeste van deze plug-ins kosten rond € 50 - 100 per stuk, maar er zijn ook diverse gratis exemplaren.
Een promo-filmpje van FxFactory werd vertoond, evenals een filmpje over het downloaden en activeren van plug-ins van FxFactory. Per plug-in kunnen via een tab ‘Info’ gegevens worden getoond, een tab ‘Tutorial’ geeft aanwijzingen voor gebruik, en met de tab ‘Demo’ kan een demo-versie worden geïnstalleerd. Deze laat overigens wel altijd een watermerk in beeld zien.
In Final Cut Pro komen FxFactory plug-ins terecht in één of meer van de browsers (Thema's, Generatoren, Titels, Overgangen en Effecten). Verscheidene voorbeelden werden gedemonstreerd, zoals Curtain; van Tokyo; Callouts en Steps van Ripple Training; Hawaiki Color en zijn eenvoudiger broertje Autograde.

Als tweede vertoonde Han Baartmans een door hemzelf gemaakte, enigszins experimentele film, gebaseerd op enkele foto’s, met als belangrijkste een preparaat dat via de microscoop was gefotografeerd. Van deze foto’s zijn duplicaten gemaakt waarvan de kleur in Photoshop is aangepast, zodat elke foto meerdere beelden oplevert.
Het geheel is op muziek gezet die in de eigen Midi-studio is gemaakt. Het preparaat beweegt daarbij in meerdere gedaanten en vormen door het beeld, waarbij met name gebruik is gemaakt van het Transform-commando van Final Cut Pro X en een groot aantal keyframes.
De beelden zijn eerst ruw neergezet, waarna de muziek eraan is toegevoegd. Tenslotte is e.e.a. ‘fijngesneden’ op de muziek, waarbij onvermijdelijk sommige beelden moesten worden aangepast.

Cees Gouda bracht vervolgens een probleem te berde m.b.t. het stabiliseren van clips, waarbij hij de indruk had dat stabilisatie niet mogelijk zou zijn, nadat de clip eenmaal bewerkt is. Bij nadere bestudering bleek dat echter toch mogelijk te zijn.

Na de pauze peilde Peter Bouw de belangstelling voor het doorsturen van gecomprimeerde maar toch volledige informatie over iCloud, iTunes en iPhoto. Die belangstelling bleek inderdaad te bestaan, waarbij de voorkeur uitging naar presentatie in pdf-formaat.

Bert Verlinden gaf vervolgens uitleg over het door hem gehanteerde systeem van mappen voor de opslag van de gegevens van zijn filmprojecten. Hij importeert zijn mediabestanden bewust niet in de libraries van FinalCut Pro X, maar gebruikt wat FCP ‘referenced media’ noemt: een hoofdmap voor ruw materiaal in de oorspronkelijke vorm, met sub-mappen voor audio, video en fotomateriaal, en een projectenmap met geoptimaliseerde bestanden, eveneens voor audio (.wav), video (ProRes) en fotomateriaal (.tif). Van de libraries maakt hij een back-up ‘in de Cloud’ via een gunstig geprijsde Noorse provider.
Op de vraag van Han Baartmans over het aanpakken van het probleem van almaar grotere bestanden, wordt geen echte oplossing aangedragen. De suggestie om gebruik te maken van RAID voor het versnellen van de workflow c.q. het bieden van back-up wordt niet gedeeld door Bert Verlinden. Hij heeft minder goede ervaringen met mirroring in een RAID.

Gérard Scheepens meldde een probleem met het invoeren van SVHS-materiaal vanuit een videorecorder, via een BlackMagic capture-kastje, in Final Cut Pro. Dit lukt niet, in tegenstelling tot het invoeren van composiet-beeldmateriaal van een analoge camcorder. Aangeraden werd om HD 1080p 25 fps te proberen, met Apple ProRes 422 als capture file format.

Martin Strelitski meldde een probleem met interview opnamen, gemaakt met een goede kwaliteit microfoon, speciaal voor interviews, waarbij op de eigen installatie geen, en op een betere club-installatie wèl achtergrondgeluid wordt waargenomen. Bij invoeren van het audio-materiaal in het eigen FCP-programma worden bovendien gele waarschuwing-driehoekjes getoond bij de audio. Als het achtergrondgeluid vervolgens wordt verwijderd, wordt daarmede ook het stemgeluid van de geïnterviewde aangetast.
Dat laatste is volgens Han Baartmans te verklaren als achtergrondgeluid en stemgeluid van de geïnterviewde zich in hetzelfde frequentiegebied bevinden. Niettemin behoor je zowel thuis als op de club in grote lijnen hetzelfde geluid te krijgen. Aangeraden wordt om te controleren of de regeling op de microfoon niet moet worden aangepast.

De bijeenkomst werd om 17:00 uur door Han Baartmans gesloten.