2e bijeenkomst 2018 op 24-02-2018

Aanwezig zijn 9 leden om te luisteren naar bijdragen van Martin Strelitski en Bert Verlinden.
De eerste gaat over een nog te realiseren filmproject dat het museum “De Middelste Molen” (opnieuw) voor de bezoekers in beeld zal brengen.
Bert vertelt iets over de hardware die benodigd dan wel gewenst is om videomateriaal vlot en betrouwbaar te kunnen bewerken met Final Cut Pro.

De Middelste Molen is een museum in Loenen rondom een uit 1662 daterende papiermolen waarmee nog steeds regelmatig met behulp van vrijwilligers “geschept” papier wordt gemaakt.
Dit papier is speciaal bedoeld om tekeningen etc. van kunstenaars op af te drukken.
Martin heeft daarover al eerder voor het museum een film gemaakt, maar deze behoeft een technische en cinematografisch “update”.
Naast een synopsis maakt Martin voor zijn filmprojecten eerst een scenario als een Excel bestand aan, waarin de noodzakelijke filmshots en camerastandpunten staan vermeld.
In dit geval is volstaan met een Excel bestand, alhoewel Martin daarvoor ook wel de software van Celtx (heeft) gebruikt.
Het lag in de bedoeling dat wij zo mogelijk een kritische noot zouden kraken over het scenario, maar zoals kon worden verwacht, voelde niemand daartoe de behoefte.
Wel hopen wij dat hij het resultaat op één van de volgende bijeenkomsten zal willen vertonen, waarna dan alsnog bewonderende dan wel kritische opmerkingen kunnen worden geuit.
De presentatie van Martin vindt u onder
deze link

Bert Verlinden gaf min of meer een aanvulling op de bijdrage die hij de vorige maal had geleverd en behandelde de verschillende Mac Pro configuraties (nieuw of tweedehands) die aan zijn (niet geringe eisen) zouden kunnen tegemoetkomen
Ook de Hackintosh computers passeerden daarbij de revue. Dit zijn uit verschillende onderdelen samengestelde computers, die het Mac OS besturingssysteem kunnen draaien. Een gebruikersgroep en informatie daarover is op het internet te vinden (https://hackintosh.com). Daar worden de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze samengestelde Mac’s beschreven.
Ook is er een aanbieder van complete Hackintosh systemen, die speciaal interessant zijn voor gebruikers die anders op een MacPro zijn aangewezen. Bij Hackintosh Ed kun je een apparaat bestellen samengesteld uit verschillende onderdelen welke een op maat gemaakte MacPro imiteert en aanzienlijk lager is geprijsd.
Compatibiliteit is daarbij natuurlijk de belangrijkste issue, maar het bedrijf garandeert deze en zal eventueel de nodige patches ontwikkelen.
Ook virtualisatie is een mogelijkheid, waarmee op één computersysteem verschillende besturingssystemen een plaats kunnen vinden. Dit gaat evenwel vaak gepaard met een aanzienlijk verlaging van snelheid
Speciale vermelding verdienen de grafische kaarten die in belangrijke mate de snelheid waarmee het programma het project rendert, bepalen. Aanvankelijk werden hiervoor vrijwel uitsluitend de core processoren gebruikt, maar inmiddels verzorgen in hoofdzaak de grafische processoren die taak. Vanzelfsprekend zijn daarvoor ingrijpende wijzigingen in de programma’s noodzakelijk. Apple maakt daarbij gebruik van Open GL Radeon Graphics van AMD. Anderen gebruiken daarvoor CUDA, dat ondersteund wordt door de Geoforce GTC kaarten van NVIDIA.
Ook het gebruik van proxy media in het editing proces biedt grote snelheidswinst ten koste van een klein verlies in presentatie kwaliteit. In de eindfase wordt weer met materiaal in de volledige resolutie gewerkt, zodat het eindproduct (de video/film) weer de maximale kwaliteit bereikt
De presentatie van Bert is als pdf file te vinden onder
deze link.

Rondvraag


1. Han zoekt naar een oplossing om het beeld van zijn IOS apparaten (iPhone en iPad) in een presentatie voor zijn fotocollega’s via een beamer c.q. TV scherm te kunnen vertonen.
Een oplossing is het gebruik van Quicktime in combinatie met met een Lightning naar USB kabel. om de MAC en het IOS apparaat te verbinden. Er zijn echter ook programma’s verkrijgbaar die een goede en flexibele oplossing bieden voor zowel Windows als het AppleOS en verschillende smartphones en tablets ondersteunen via WiFi. Een goed voorbeeld is Reflector 3 dat 15 dollar kost. Voor een beschrijving van beide mogelijkheden zie:
https://computers.tutsplus.com/tutorials/two-different-ways-to-mirror-an-ios-device-to-a-mac--cms-23533

2. Voorts was er een vraag over het maken van ondertitels in Final Cut Pro.
Wanneer de ondertitels los van de film worden opgeslagen (bij vertalingen bv.) zal het tekst en synchronisatiebestand (de .srt file) los van de film worden bewaard en tijdens het afspelen worden samengevoegd. De flexibiliteit van lettertype etc. is daarbij beperkt. In de AppStore is daarvoor o.a. SXubsFactory te vinden voor een bedrag van € 7,99
Worden de titels direct in Final Cut Pro gemaakt dan is de flexibiliteit natuurlijk veel groter maar als het bv, vertalingen betreft zal voor elk een apart filmbestand moeten worden gegenereerd.
Op YouTube is een groot aantal instructie videos te vinden om dat zo efficiënt mogelijk uit te voeren. De plugin van Sugarfactory voor dit doel is nogal prijzig, maar biedt veel flexibiliteit . Een proefversie is te vinden in het FXFactory plug-in pakket.

De volgende bijeenkomst is vastgesteld op 28 april 2018