5e bijeenkomst 2014

Zoals al in de notulen van de vorige bijeenkomst werd vermeld heeft er op 26 juli ook een bijeenkomst van de Final Cut Fans plaatsgevonden in Schoonhoven. Dit om de fans terwille te zijn, die op 5 juli verhinderd waren, Van deze bijeenkomst zijn geen notulen of anderszins gegevens beschikbaar, zodat hier wordt volstaan met een vermelding.
Op 26 juni 2014 heeft