6e bijeenkomst 2014

De 6e bijeenkomst van 2014 vond plaats op 18 oktober, op de gebruikelijke tijd en plaats, met een record aantal van 24 aanwezigen.
Gastheer, Rob Glastra, begon de bijeenkomst met een demonstratie van een zelfgebouwde camera rig, waaraan op termijn nog een monitor-scherm en afstandsbediening zullen worden toegevoegd. Door het toepassen van een verlengstuk en verschuifbare contragewichten kan e.e.a. ook voor zwaardere camera’s geschikt worden gemaakt.

Als eerste werden vervolgens de programma-ideeën vermeld die door Hans Leeflang waren rondgestuurd. De daarin gedane suggesties komen goed overeen met de ideeën van de aanwezigen, maar e.e.a. leidde helaas (volgens sommigen, maar niet allen) (nog?) niet tot een vaster omlijnd programma.

Han Baartmans stelde vervolgens de vraag of er een toetsencombinatie bekend is waarmee de inhoud van de tijdlijn omhoog- en omlaag kan worden geschoven, wat vooral handig zou zijn in het geval dat er meer clips onder elkaar in de tijdlijn staan dan het venster kan tonen. Geen van de aanwezigen kende echter zo’n toetsencombinatie.

Het eerste geplande onderdeel van het programma werd verzorgd door Lex van Berkel:
• Hij vertoonde een kort filmpje over het gebruik van de gratis plug-in Alex4D Wide Angle Fix, waarmee de bolvormige vertekening door fisheye lenzen kan worden gecorrigeerd.
• Ook had hij een screencast gemaakt over het maken van een diashow en het branden ervan op DVD. Hierbij werd de diashow gemaakt in iPhoto, voorzien van muziek en geëxporteerd naar iTunes, van waaruit hij tenslotte werd uitgevoerd naar DVD. Op de vraag of de oorspronkelijke foto-resolutie in de diashow bewaard bleef, kon helaas geen ondubbelzinnig antwoord worden gegeven. Henk van Kuijk vermeldde in dit verband een gratis programma waarmee, naast foto- en video-“walls”, ook diashows kunnen worden gegenereerd. De informatie daarover zal aan Rob Glastra worden toegestuurd voor verdere verspreiding.
• Tenslotte vertoonde Lex, ter illustratie van de kracht van editing, een filmpje van een skateboarder die in meervoud en actief in beeld te zien was. Volgens de maker(s) heeft alleen al de montage, waarbij veelvuldig gebruik gemaakt is van maskers, enkele editors circa 6 weken tijd gekost.

Jim Evelein toonde vervolgens een film die hij had gemaakt in de Rocky Mountains van Canada, Er was gefilmd met een Panasonic Lumix DMC-GH4 spiegelreflex met 4K-mogelijkheid. De film was gemonteerd in proxy, en vervolgens op DVD gebrand om het tussenresultaat te kunnen beoordelen. De bottleneck was kennelijk de kracht van de grafische kaart van de MacBook Pro, want zelfs met proxy materiaal werd het beeld duidelijk beter naarmate in het Final Cut Pro scherm het viewer-beeld kleiner werd ingesteld. Bij het filmen was geen statief gebruikt, wèl was stabilisatie achteraf in Final Cut Pro toegepast.
Als groot voordeel van het werken met 4K materiaal werd genoemd de mogelijkheid om in te zoomen op het opgenomen beeld, en effecten als retiming, stabilisatie en Ken Burns toe te passen, zonder dat merkbaar kwaliteitsverlies optreedt.

Martin Strelitski meldde dat het Nederlandse tijdschrift Video Emotion een artikel van 6-8 pagina’s heeft gepubliceerd over het gebruik van Google Earth, o.m. om op een bepaalde locatie in te zoomen.

De laatste versie van het Duitse blad MacWelt (zie ook www.macwelt.de) bevat een vergelijking van de prestaties van de diverse soorten Apple computers. Daarbij zouden de nieuwste MacBook Pro’s nauwelijks slechter presteren dan de Mac Pro. Dit werd echter door verschillende aanwezigen in twijfel getrokken,

Tijdens de bijeenkomst is geregeld dat enkele ‘beginners’ ten huize van een van hen door Jan en Christine Pluut in de geheimen van Final Cut Pro X zullen worden ingewijd.

Gérard Scheepens verwees naar een artikel op de website www.fcpxbook.com waarin onder andere uitleg wordt gegeven van de wijzigingen die in de verschillende versies van Final Cut Pro X zijn ingevoerd. Het artikel is geheel in het Engels, en zal door Gérard samen met enkele anderen van de aanwezigen geschikt worden gemaakt voor gebruik binnen Final Cut Fans. Het door Rob Trietsch vertaalde artikel van Tom Wolday vindt u in de de downloads sectie

De bijeenkomst werd rond kwart voor vijf door Rob Glastra gesloten.

Deze notulen zijn zoals steeds weer te danken aan de notulistische vaardigheden van Rob Trietsch.