2e bijeenkomst 2017 op 1-04-2017

Deze bijeenkomst, waarop slechts een klein aantal fans aanwezig was, is helaas niet genotuleerd.
Dus niet meer dan een vermelding ervan.