3e bijeenkomst 2016 op 18-06-2016


Om even na 13:00 uur opent Cees Gouda de bijeenkomst, met de mededeling dat het Han Baartmans naar omstandigheden goed gaat, maar dat noch hij noch Gérard Scheepens vooralsnog in staat zijn de bijeenkomsten bij te wonen. Bovendien zijn door vakantie of om andere redenen diverse trouwe bezoekers vandaag verhinderd, zodat het aantal aanwezigen nogal beperkt is. Desondanks staan er 2 interessante voordrachten op het programma:
  • Bert Verlinden over kleurcorrectie multicam en synchronisatie.
  • Rob Lammers over multicam.
Beiden hebben, gezien de systeemeisen die kleurcorrectie en multicam stellen, hun Mac Pro (resp. ‘oude’ en ‘nieuwe’) meegenomen voor de demonstratie.


Bert Verlinden bijt het spits af met een Keynote presentatie over kleurcorrectie. Hij gebruikt nu sinds 2,5 jaar Final Cut Pro, met als belangrijke reden dat kleurcorrectie hiermee beter gaat dan met zijn vorige (Windows-) editor. Met die editor (Edius) ging het uiteindelijk wel via ‘roundtripping’ naar DaVinci Resolve. Bert’s fascinatie voor kleuren en belichting is naar eigen zeggen mede toe te schrijven aan zijn dia-‘verleden’, waarbij alles immers in één keer goed moest zijn.
Als eerste worden begrippen als licht (luma), kleur (chroma), verzadiging en contrast, en de verschillende aspecten van kleurcorrectie behandeld: het weergeven van ware kleuren (instellen witbalans/kleurbalans), optimaliseren van de belichting (wit- en zwartwaarden) en het eventueel toevoegen van een kleurprofiel om een bepaalde sfeer te scheppen (Engels: color grading). Goedkopere camera’s hebben vaak automatisch een ‘levendiger’ kleurprofiel, waardoor ze ‘betere’ (lees: briljantere) resultaten lijken te geven.
Voor contrast wordt normaliter een lineaire curve gebruikt, maar er zijn ook camera’s die een z.g. S-log curve gebruiken. Deze heeft 3 stops meer voor contrast, maar leidt zonder speciale nabewerking tot een ‘vlakker’ beeld.
Aan de hand van een aantal voorbeeld-clips worden de resultaten getoond van handmatige en automatische kleurcorrectie binnen Final Cut Pro, van kleurcorrectie d.m.v. plug-ins en van het gebruik van LUTs (LookUp Tables). Verwezen wordt naar de website ColorGHear van de kleuren-goeroe Shian Storm, die alleen maar met LUTs werkt en stelt met een totaal van 71 LUTs elke gewenste kleurcorrectie en grading te kunnen realiseren. LUTs zijn niet te vergelijken met een Final Cut Pro effect, zijn universeel en uitwisselbaar, soms gratis maar vaak niet.
LUTs worden vaak in serie gebruikt: een voor de specifieke camera, een voor de belichting, een voor het contrast, een voor de sfeer, enz.
Bert gebruikt in Final Cut Pro standaard 3 scopes voor kleurcorrectie: Waveform (luma) voor het aanpassen van de helderheid van hoge en lage lichten, Waveform (RGB Parade) voor het aanpassen van de kleurbalans, en Vectorscope voor de verzadiging. Gedemonstreerd wordt dat de automatische kleurcorrectie van Final Cut Pro via Balance Color in het algemeen vrij goed werkt, maar dat opnamen gemaakt met een log-profiel - ook met een goede witbalans - ook dan nog lang geen optimaal resultaat tonen.
Bert is geen liefhebber van het gebruik van het Color Board van Final Cut Pro, en gebruikt daarom de plug-in ColorFinale ($99), die de 3 kleurenwielen weer terugbrengt. Daarnaast gebruikt hij Hawaiki AutoGrade ($49) voor het instellen van de witbalans (maar ook voor grijs, zwart of huidkleur). Deze plug-in kan ook met keyframes werken voor die gevallen waarbij de witbalans tussentijds verandert.
Tenslotte noemt Bert het programma Kyno (https://lesspain.software/) voor het beheren van bestanden. Het werkt samen met Final Cut Pro en laat de gebruiker metadata toevoegen aan bestanden, bestanden converteren, enz. Een proefversie van dit programma dat $ 100 moet gaan kosten, kan worden gedownload en is een half jaar geldig.
Rob Lammers verzorgt de tweede presentatie aan de hand van een multicam opname van een jazzorkest met 5 leden. Ook hier zijn de systeemeisen dusdanig zwaar dat hij voor de presentatie zijn nieuwe Mac Pro inclusief een Promise RAID met 4 schijven heeft meegenomen.
In totaal zijn tijdens een avond- en middagsessie 13 nummers van de band opgenomen, met een maximum van 7 camera’s. Het vertoonde voorbeeldbestand is opgenomen met 5 camera’s (alle met verschillende geheugenkaartjes: AVCHD, HDV, enz.) en 1 geluidsopname via de mixer van de band. Het werk dat het invoeren van al het materiaal van deze kaartjes met zich brengt moet niet onderschat worden. Rob heeft hiervoor het programma Clip Wrap ($ 49,99) gebruikt (inmiddels vervangen door EditReady; zelfde prijs).
Omdat er niet is gewerkt met (semi-)pro camera’s waarbij de tijdcode kan worden vastgezet, is een klapper gebruikt en op basis daarvan een marker op de verschillende ‘angles’ geplaatst,. Voor het synchroniseren blijkt het echter het belangrijkste te zijn om de optie ‘Use audio for synchronization’ aangevinkt te houden.
Belangrijk zijn de volgende aspecten: begin met voor alle camera’s datum en tijd goed in te stellen, vraag iedereen om de camera’s van tevoren te witten, en pas de hoogte van de audioweergave op de multicam clip zo aan dat de pauzes tussen de delen goed zichtbaar zijn, om het snijden tussen de ‘angles’ te vergemakkelijken.
In het gegeven voorbeeld was de totale ruimte beperkt, zodat de mensen die opnamen maakten met losse camera’s nogal eens door het beeld liepen. In sommige gevallen konden de storende gedeelten via opschalen en croppen worden verwijderd, maar niet altijd.
Aan het einde van de presentatie deelt Peter Bouw als aanvulling een vrij vertaalde versie uit van een verhaal over multicam van Glen Elliott.
Tijdens de rondvraag toont Martin Strelitski een filmpje over het paaien van de beekprik. Aan het begin van het filmpje weigerde de geïnterviewde bioloog een revers-microfoon te dragen, waardoor zijn stemgeluid te lijden heeft van storend achtergrondgeluid. Gevraagd naar mogelijkheden om het audiosignaal achteraf te bewerken, zijn alle aanwezigen het er over eens dat een dergelijke bewerking ook de stem zelf vervormt, en dus geen echte optie is.
Cees Gouda sluit de bijeenkomst net voor 16:30 uur.

(De notulen zijn, zoals steeds, gemaakt door Rob Trietsch)