2e bijeenkomst 2014

De 2e bijeenkomst van 2014, zoals gebruikelijk in Schoonhoven, vond plaats op 1 maart en telde wederom een groot aantal deelnemers (21), waaronder één nieuw gezicht: Bert Verlinden uit Leusden.
Het verslag van Rob Trietsch vind je hieronder
. Voor foto's klik hier.
  • De gastheer, Rob Glastra, opent de bijeenkomst om 13:00 uur, en brengt verslag uit van de eerste bijeenkomst van de programma-commissie. Die heeft onderling overeenstemming bereikt omtrent een opdeling per bijeenkomst in een aantal blokken, met aandacht voor zowel relatieve beginners als gevorderden, waar mogelijk aangevuld met een stukje praktijk.
  • Om goed te kunnen inspelen op de behoefte is een vragenlijst opgesteld die door aanvinken van hokjes on-line kan worden ingevuld. Deze vragenlijst wordt op zo kort mogelijke termijn rondgestuurd. Er zal naar zowel de eigen ervaring op een aantal specifieke aspecten worden gevraagd, als naar onderwerpen die men bij voorkeur behandeld wil zien. De programma-commissie zal op basis van de resultaten hiervan een programma voorstellen, en tevens proberen per programma-onderdeel een geschikte inleider/presentator te vinden.
  • Henk van Kuijk begint de middag - na de bekende schermutselingen om de laptop en beamer te laten doen wat de spreker wil - met een behandeling van de basis-aspecten van Motion. Daarbij ligt het accent op tekst-manipulatie: fade-in/fade-out, tekst laten bewegen langs een pad en‘sequence text’ waarbij individuele letters achtereenvolgens in beeld verschijnen, 3-dimensionale titels, en het simuleren van 3D-tekst door het achter elkaar zetten van een groot aantal lagen met gebruik van een z.g. replicator.
  • Het is duidelijk dat de mogelijkheden van Motion nagenoeg onbeperkt zijn, maar ook dat het beheersen van dat programma een behoorlijk steile leercurve met zich brengt. Voor eventuele vragen betreffende Motion-toepassingen kunnen de aanwezigen zich ook per e-mail tot Henk richten
  • Na de pauze demonstreert Han Baartmans een methode om zonder gebruik van Motion vloeiend op een foto of ander stilstaand beeld te kunnen inzoomen. In principe kan dat via Transform met keyframes, maar dat leidt tot schokkerig beeld aan het begin en einde van de zoom-beweging. Met het Ken Burns-effect (te kiezen via Crop) is een vloeiender resultaat mogelijk. Check eerst dat ‘Ease In en Ease Out aanstaat (dit is overigens de standaard-instelling), pas Ken Burns toe, ga op het eerste beeldje staan envoeg een Freeze Frame toe (option+F). Herhaal dit bij het één-na-laatste beeldje van het Ken Burns gedeelte.
  • Het resultaat is zeer aanvaardbaar, alhoewel met Motion nog vloeiender resultaten te boeken zijn. Voor diegenen die dit programma niet bezitten of beheersen, is de beschreven werkwijze echter een uitstekend alternatief.
  • Jan Pluut waarschuwt voor het gevaar van verschijnen van de beruchte ‘rode plaatjes’ bij het bewaren van verschillende versies van FCP X. Als je bij een update de oude versie bewaart, loop je het risico dat eerder gemaakte opnames in die oude versie blijven opgeslagen, waardoor ze in de nieuwe versie niet gevonden kunnen worden.
  • Peter Bouw deelt een artikel “Final Cut Pro X: Slow Motion” uit over het effect van de instellingen ‘Normal’, ‘Frame blending’ en ‘Optical flow’ bij het wijzigen van de afspeelsnelheid van een videofilm, met name voor slow-motion.
  • Rob Glastra sluit de bijeenkomst af tegen kwart voor vijf.