4e bijeenkomst 2010

Op 20 november vond de vierde bijeenkomst van dit jaar, wederom in Schoonhoven, plaats. Drie dames en twaalf heren gaven acte de présence. Cees Gouda liet aan de hand van een montage van videobeelden (oorspronkelijk Hi8) van zijn reizen naar het Andes gebergte het gebruik van Motion zien.
Met dit programma had hij een animatie gemaakt van de opbouw van zijn zelfgebouwde cabine voor de auto, waarmee hij deze reizen heeft gemaakt. Daarna zagen we de complete film die een beeld gaf van het relatief primitieve manier van reizen in de tachtiger jaren in deze omgeving. Jan & Christine Puut lieten hun film zien over de visvangst en -verwerking in een vissersdorp in Denemarken. Suzan Lagrand vertoonde vervolgens haar promotiefilm over de bouw van een replica van een VOC schip in Delfshaven, die o.a. door veel scholen wordt bezocht en geheel door vrijwilligers wordt gerealiseerd.
Verder vonden levendige discussie plaats naar aanleiding van technische vragen van bezoekers. Enkelen spraken als hun mening uit dat de middagen vermoedelijk beter aan hun doel zouden beantwoorden als er enige structuur in het programma wordt aangebracht. Zo zouden een tweetal onderwerpen door deelnemers kunnen worden voorbereid en gepresenteerd, naast een ruime plaats voor de uitwisseling van informatie en de beantwoording van vragen
Een datum voor een volgende bijeenkomst is nog niet vastgesteld. Wel heeft Hans Leeflang in principe toegezegd dan een inleiding te houden over iMovie dat in de laatste versies van iLife (de laatste is 11) een flinke functionaliteitsverbetering heeft ondergaan. Het programma is in de eerste plaats bedoeld voor de beginnende editor, maar ontdoet zich steeds meer van een aantal beperkingen, alhoewel een overstap naar Final Cut Express voor de meesten de volgde stap is.