6e bijeenkomst 2017 op 18-11-2017

Han Baartmans heeft te kennen gegeven zijn functie als dagvoorzitter van onze bijeenkomsten te willen neerleggen.
Hans Leeflang zal deze taak daarom voorlopig overnemen. Hem is eerder ook verzocht de notulen voor zijn rekening te nemen omdat onze vaste notulist, Rob Trietsch, is verhinderd.
Even na 13.00 uur kan hij 9 deelnemers begroeten.
Bert Verlinden houdt vervolgens een inleiding op het programma DaVinci Resolve 14 van Blackmagic Design.
Dit programma was tot ruim een jaar geleden de standaard op het gebied van kleurbewerking, maar heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een compleet editing programma. De versie 14 is op de website van Blackmagic en in de App store gratis te downloaden. Voor de versie die in professionele omgeving kan worden gebruikt en ook 4K materiaal kan verwerken wordt ca. € 300,— gevraagd.

Aan de hand van een Powerpoint presentatie leidt Bert ons langs de verschillende programma onderdelen (workspaces)
  • clips inlezen en beheren (o.a. toevoegen van metadata
  • monteren op de tijdlijn
  • efffecten en kleurbewerking
  • geluidsbewerking (Fairlight Audio)
  • uitvoer
Het programma heeft de gebruikelijke structuur, zoals we die ook aantreffen bij Adobe Premiere Pro en Edius, maar vertoont veel minder overeenkomst met Final Cut Pro X.
Bert besteedt uitgebreid aandacht aan de mogelijkheden om tot uitwisseling te komen van montages die met verschillende programma’s zijn gemaakt. Dit geschiedt middels XML files maar daatvan bestaan verschillende vormen, waardoor niet alle bewerkingen altijd volledig worden ‘vertaald”. Verschillen worden tevens veroorzaakt door het feit dat plug-ins niet aanwezig zijn of niet op dezelfde wijze zijn geïmplenteerd.
Alhoewel Blackmagic Design (dat verschillende, veelal professionele camera’s voor 4K op de markt brengt) met DaVinci Resolve duidelijk probeert een plaats in de montagewereld te bemachtigen zal het vooral zijn invloed hebben in de professionele montage omgeving, omdat het op de multi-user omgeving is gericht. Final Cut Pro X is gericht op de individuere filmmaker en prosumer.
De Powerpoint presentatie is geconverteerd naar een pdf file en via deze link te bereiken.

Vervolgens laat Martin Streletsky ons een - geheel met een iPhone opgenomen - filmpje zien van een vakantie bij zijn broer, die in Frankrijk een vakantiewoning bezit, Tot zijn verbazing - en onze - blijken de beelden van prima kwaliteit. Geheel vergelijkbaar of zelfs beter dan met die welke tot voor kort alleen met een camcorder van goede kwaliteit konden worden gemaakt. Behalve dat alle materiaal in full HD was geschoten bleken ze ook verassend stabiel. Ook bij minder goede lichtomstandigheden bleven de beelden goed van kwaliteit. Zelfs 4K opnamen kunnen momenteel met de nieuwste smartphones worden gemaakt.

In aansluiting daarop vertoont Hans enkele lessen van de cursus 4K Production with the iPhone & FCP X van RippleTraining, waarin een overzicht wordt gegeven van de mogelijkheden van het in 4K filmen met de smartphone en het bewerken van het materiaal in Final Cut Pro X, dat bij uitvoer in HD de mogelijkheid biedt zonder kwaliteitsverlies in te zoomen en Ken Burns effecten te gebruiken. Het e-boekje dat aan de cursus is toegevoegd is via deze link te bereiken.

Met de mededeling dat Apple versie 10.4 van Final Cut Pro X heeft aangekondigd, welke enkele belangrijke nieuwe features zal bevatten, besluit de voorzitter even na 16 uur de bijeenkomst.