4e bijeenkomst 2018 op 29-09-2018

Hans Leeflang opent de vierde bijeenkomst van 2018 om 13:05 uur, en heet alle 12 aanwezigen welkom.
Er hebben zich drie sprekers aangemeld:
- Martin Strelitski met een door hem gemonteerde film over het ontstaan van een kunstwerk van zijn broer, dat door anderen was gefilmd.
- Peter Bouw over het gebruik en het maken van uitsluitend audio overvloeiers in FCP X.
- Bert Verlinden met interessante informatie over RAW filmformaten.
 • Als eerste spreker toont Martin Strelitski een film “Inferno” met in de hoofdrol zijn broer Jur, kunstenaar/vormgever, bij het realiseren van een kunstwerk uitgevoerd in aluminium buisprofielen dat de verschillende lagen van Dante’s hel voorstelt. De film, met een lengte van 38 minuten, is in 2014 opgenomen door mensen van TV Omroep Walraven. Daarbij zijn 2 verschillende camera’s gebruikt, met verschillen in kwaliteit, kleurverschillen, verschillende lichtbronnen, en opnamen op 2 verschillende locaties. De film is, als gevolg van meningsverschillen tussen de betrokkenen, nooit gemonteerd, een uitdaging die Martin op zich heeft genomen. Hij werd daarbij geconfronteerd met een harde schijf met uren aan materiaal, zonder scenario. Martin heeft het resultaat in 2016 afgeleverd.
 • De film volgt het maken van eerst een model in hout, gevolgd door de verschillende fasen van realisering van het definitieve kunstwerk, in circa 500 kg aan aluminium buisprofielen. Het definitieve kunstwerk is tijdelijk tentoongesteld geweest in de beeldentuin van galerie “de Ploegh”, opgehangen aan staalkabels tussen 3 bomen.
 • Martin heeft alle editing - met name veel kleurencorrecties - uitgevoerd in Final Cut Pro X. Achteraf was zijn conclusie dat er, ondanks de grote hoeveelheid bestanden, wat weinig materiaal was dat betrekking had op de laatste fase van realisering van het kunstwerk.
 • Het resultaat werd door de aanwezigen met applaus ontvangen, zij het dat het originele materiaal als nogal ‘vlak’ werd beoordeeld, met de al genoemde kleurverschillen tussen de opnames, terwijl het beeld ook regelmatig over de as gaat. De resulterende film is nogal lang, maar door het ontbreken van een een duidelijke doelgroep leek het niet verantwoord om echt in het materiaal te gaan snijden. Desgevraagd stelt Martin dat hij het nooit weer op deze manier - zonder er vanaf het begin bij te zijn geweest, en zonder scenario - zou doen.
 • Als tweede spreker refereert Peter Bouw aan zijn per e-mail gedane vraag naar een methode om gemakkelijk een audio-only overvloeier te maken. Dat kon in Final Cut Pro 7 rechtstreeks vanuit de menubalk, maar in Final Cut Pro X is deze optie niet meer aanwezig. Uiteindelijk heeft hij een gemakkelijke methode gevonden, waarbij op internet op het adres https://blog.alex4d.com/2011/07/11/fcpx-transition-sound-only/ een 20 kB groot zip-bestand (plug-in) kan worden gedownload dat vervolgens naar de subdirectory Movies > Motion Templates > Transitions > Dissolves moet worden verplaatst, waar het de naam ‘Sound only’ krijgt. De te volgen werkwijze is beschreven in een door Peter rondgedeeld A4’tje. Inmiddels hebben alle leden van Final Cut Fans deze informatie ook per e-mail ontvangen.
 • Hierna toont Peter een tweetal Nederlands gesproken instructievideo's van Everlearn betrekking hebbende op het gebruik van Kleurenwielen resp. Color curves.
 • Als derde spreker gaat Bert Verlinden in op de verschillen tussen Prores RAW (nieuw in Final Cut Pro v. 10.4.1) en Blackmagic RAW (zie ook zijn bijdrage op de bijeenkomst van 28 april j.l.).
 • Waarom RAW? Betere kwaliteit beelden (ruis, scherpte, moiré); geen artefacten bij beweging; instellen ISO en witbalans kan achteraf.
 • Wat is RAW? Ruwe sensor output; geen kleurtemperatuur en geen ISO-waarde ingesteld.
 • Traditionele RAW-bestanden worden in de camera via een demosaic- en proces-stap geconverteerd van een Bayer image (met 8 groene pixels, 4 rode en 4 blauwe pixels) naar een RGB image met 16 pixels die elk rood, groen en blauw bevatten. Dit resulteert in een conventioneel videobestand. Sluitertijd, diafragma, grijsfilter, witbalans, ISO-waarde en codec worden daarbij in de camera ingesteld; het conventionele videobestand krijgt een container codec.
 • Echte RAW video staat in een map met losse foto’s (25 of 50 per seconde video) en een audiobestand, zonder container als .mov of .mp4. Met een dergelijke map kan Final Cut Pro echter niets doen, tenzij via inlezen in DaVince Resolve, conversie naar Prores in Final Cut Pro (maar dan kun je net zo goed in Prores filmen), of roundtrippen naar DaVinci Resolve,
 • Waarom Prores RAW? Toenemende behoefte aan RAW bij filmen; RAW-workflow is in Final Cut Pro X niet mogelijk.
 • Wat is Prores RAW? In de camera wordt het Bayer image geconverteerd naar een Prores RAW videobestand. Hierbij kunnen sluitertijd, diafragma en grijsfilter worden ingesteld. Vervolgens wordt in Final Cut Pro het Prores RAW videobestand via een decode, demosaic en proces-stap waarbij witbalans, ISO-waarde en container codec kunnen worden ingesteld, omgezet naar een RGB image met rood, groen en blauw in elke pixel.
 • Voor Prores RAW zijn camera’s met SDI-uitgang nodig, d.w.z. bepaalde Panasonic, Canon en Sony videocamera’s (werkt niet met HDMI); opnemen op een Atomos beeldrecorder; alleen te editen met Final Cut Pro X; niet met Adobe, Resolve of Avid. Kosten van camera en Atomos recorder: circa € 8.500.
 • Wat is Blackmagic RAW? Een gedeelte van de demosaic- en proces-stap vindt plaats in de camera, met als resultaat een BRAW (Blackmagic RAW) bestand dat vervolgens in DaVinci Resolve via een tweede demosaic- en proces-stap in een conventioneel videobestand wordt omgezet. Kenmerken van BRAW zijn een betere kwaliteit dan ProRes, maar een hoge compressie.
 • Waarom BRAW? De normale RAW-workflow is niet gebruiksvriendelijk (veel bestanden en die kopiëren); Positioneren van eigen camera’s (RED, Arri en Canon hebben al RAW in container); Minder krachtige hardware voor Resolve nodig.
 • BRAW is al in DaVinci Resolve geïmplementeerd; software development kit (SDK) is gratis beschikbaar (Adobe, Avid?). Het wordt echter niet ondersteund door Final Cut Pro X.
 • Concluderend:
 • De camera bepaalt welke toepassing je kunt gebruiken, en omgekeerd.
 • Er zit feitelijk niets “Apple’s” in RAW. Desgevraagd zegt Bert zelf niet over te zullen gaan op RAW.
 • Na een korte discussie sluit Hans Leeflang de vergadering rond 16:05 uur, met de mededeling dat de eerstvolgende bijeenkomst op 24 november 2018 zal plaatsvinden. Dit zal niet alleen de laatste bijeenkomst van het jaar zijn, maar tevens de laatste op deze locatie, aangezien de kerk en bijbehorende zalen verkocht zijn. Over mogelijke alternatieven wordt nagedacht. Bericht hieromtrent volgt zo spoedig mogelijk.
 • (Zoals vrijwel altijd was Rob Trietsch weer bereid en in de gelegenheid om de notulen voor zijn rekening te nemen, waarvoor dank)