6e bijeenkomst 2012

Op 27 oktober heeft in Schooonhoven weer een bijeenkomst plaatsgehad waarbij Jan Klein als dagvoorzitter optrad. Rob Glastra gaf een inleiding over het importeren van filmmateriaal in FCPX en Paul Robbert Hodde deed een beroep op de zelfwerkzaamheid bij het opnemen van meerdere shots van één scène tussen twee heren die tot verschillende filmische resultaten kan leiden. Een ieder is gevaagd met dit materiaal aan de slag te gaan. Rob Trietsch heeft van de bijeenkomst onderstaand verslag gemaakt.Lees verder...

5e bijeenkomst 2012


Op 1 september heeft er weer is een bijeenkomst plaatsgehad met Henk Griffioen als dagvoorzitter.
16 personen vonden gastvrij onthaal bij Rob in Schoonhoven. 2 onderwerpen werden ingeleid door Lex van Berkel en Bart Prins.
Lees verder...

4e bijeenkomst 2012

Op zaterdag 23 juni heeft er wederom een bijeenkomst plaatsgehad bij Rob Glastra in Schoonhoven. Voor deze bijeenkomst was geen agenda vastgesteld. De bijeenkomst is door ca. 10 personen bezocht, maar afgezien van de mededeling dat het een gezellige en leerzame bijeenkomst was, is geen inhoudelijke informatie ontvangen. Verdere informatie ontbreekt dan ook.Lees verder...

3e bijeenkomst 2012 op 28-04-2012

Op zaterdag 28 april is de groep weer in Schoohoven bijeengeweest. Er waren bijdragen van Peter Dijkstra over de Apple TV, Cees Gouda over de door hem toegepaste bluescreen techniek waarmee hij auto's tussen rijen flessen liet rijden en van Henk Griffioen over het programma Motion. Hans Leeflang, die dagvoorzitter was, sloot af met een presentatie over de inmiddels verschenen boeken over FCP X en het cursusmateriaal in de Mac App store en IOS Appstore (voor iPad en iPhone,) De geanimeerde bijeenkomst werd bijgewoond door Lyana van Asten en ca. 15 manlijke collega's. (zie foto's)Lees verder...

2e bijeenkomst 2012

Op zaterdag 3 maart vond 2e bijeenkomst van dit jaar plaats. Zoals gebruikelijk in Schoonhoven en onder leiding van dagvoorzitter Jim Evelijn.

Er werden bijdragen geleverd door:
a. Lex van Berkel over de HERO HD camera die speciaal is bedoeld voor video opnamen onder moeilijke omstandigheden,
b. Paul-Robbert Hodde over het produceren van menu gestuurde DVD's
c. Cees Gouda, die een film vertoonde die voor een belangrijk gedeelte zijn filmische kwaliteiten ontleende aan met de 'blue/green screen' ingevoegde beelden van "monsters".Lees verder...

1e bijeenkomst 2012

Op zaterdag 15 januari vond de 1e bijeenkomst in 2012 plaats op de gebruikelijke locatie.
Er was geen speciaal programma, maar wel vond de verdeling plaats van een aantal blue screens waarop Cees Gouda de hand had weten te leggen.
Verder werd geëxperimenteerd met Final Cut Pro X.Lees verder...