7e bijeenkomst 2013


Op 9 november jl. heeft de 7e bijeenkomst van dit jaar plaatsgehad. Zoals gebruikelijk bij gastheer Rob Glastra Als dagvoorzitter trad Jan Pluut op. Het verslag is weer van de hand van Rob Trietsch.
Er waren 19 deelnemers.
Rob Glastra heeft een aantal foto's geschoten, die u hier kunt vinden.Lees verder...

6e bijeenkomst 2013

De 6e bijeenkomst van dit jaar heeft plaatsgevonden op zaterdag 14 september Zoals gebruikelijk in Schoonhoven.
Als dagvoorzitter trad op onze gastheer, Rob Glastra. De notulen, die hier volgen zijn, zoals gebruikelijk, opgetekend door Rob Trietsch.

Lees verder...

5e bijeenkomst 2013

Op 20 Juli heeft er weer een bijeenkomst plaatsgehad in Schoonhoven waarbij 15 personen acte de présence gaven. Dagvoorzitter was Suzan Lagrand.
Lees verder...

4e bijeenkomst 2013

De 4e bijeenkomst van dit jaar vond plaats op zaterdag 1 juni a.s. Zoals gebruikelijk in Schoonhoven. Dagvoorzitter was ditmaal onze gastheer, Rob Glastra.
Er waren 16 personen aanwezig (14x en 2x♀).
1. Lex van Berkel liet zien hoe op eenvoudige wijze vanuit FCP X een DVD zonder menu kan worden gebrand.
Tevens demonstreerde hij het gebruik van QuickTtime 10 als eenvoudige screenrecorder.
2. Rob Trietsch behandelde het onderwerp wel of niet vertalen van Amerikaanse (FCP X etc.) cursussen.
Tevens liet hij aan de hand van een MacBreak Studio videopodcast zien hoe met behulp van Motion een fraaie reisroute kan worden gemaakt. Deze had hij bovendien van een Nederlandse vertaling voorzien als voorbeeld van het eerder besprokene.
3. Rob Glastra verzorgde een korte demonstratie van het gebruik van de green screen techniek in een door hem vervaardigde film over een zilversmid werkplaats.Lees verder...

3e bijeenkomst 2013 op 27-04-2013

Op zaterdag 27 april heeft de derde bijeenkomst van het jaar plaatsgehad. In aanwezigheid van 14 "leden" kon dagvoorzitter Gérard Scheepens het volgende dagprogramma presenteren.
1. Bespreking van binnengekomen e-mails door de dagvoorzitter.
2. Uitslag enquête over het aantal gewenste bijeenkomsten per jaar door Cees Gouda.
3. Film montage "Jan en Frans" door Paul Robert Hodde.
4.Welke programma's komen voor bespreking op de bijeenkomsten in aanmerking?
5. Mogelijkheden en cursussen bij Lynda.com en een Nederlands gesproken tekst bij het Multicam hoofdstuk uit de nieuwe FCP X Essentials cursus.
Bespreking van plug-in beheersprogramma FxFactory en Event Manager X, een programma voor het beheer van de Gebeurtenissen en Projecten in FCP X.
6. DiversenLees verder...

2e bijeenkomst 2013

De tweede bijeenkomst van FinalCut Fans in 2013 vond plaats in Schoonhoven, op 2 maart 2013, onder leiding van dagvoorzitter Lex van Berkel. In zijn inleiding memoreerde hij dat er via e-mail van de leden een aantal vragen waren binnenkomen met het voorstel deze te bespreken tijdens de bijeenkomst.Lees verder...

1e bijeenkomst 2013

De eerste bijeenkomst van 2013 vond plaats op 26 januari, zoals gebruikelijk op de vertrouwde locatie in Schoonhoven.
Vanwege de verwachte ijzel en sneeuw was er een recordaantal afzeggers, waardoor het aanwezige gezelschap tot de crème de la crème werd beperkt. Om te voorkomen dat eventuele laatkomers een gedeelte van de presentaties zouden missen, besloot de dagvoorzitter, Jim Evelijn, te beginnen met een zeer informele discussie. Een poging om direct daarna een dagvoorzitter te strikken voor de eerstvolgende bijeenkomst, strandde; wellicht vanwege het beperkte aantal aanwezigen?Lees verder...