7e bijeenkomst 2014

De 7e en laatste bijeenkomst van 2014 vond plaats op 6 december, op de gebruikelijke tijd en plaats, met een totaal van 21 aanwezigen.
Gastheer, Rob Glastra, had bij binnenkomst de film ‘Canto Ostinato’ draaien, opgenomen in de tramremise van Rotterdam en gebaseerd op een optreden van 4 pianisten en 2 kunstschilders. De film, met een totale lengte van circa 2 uur, is door Wout Roodzant, Rob Glastra en Paul Robbert Hodde opgenomen als multicam-opname (4 microfoons + 7 camera’s inclusief GoPro’s aan het plafond) en geëdit door Paul Robbert Hodde. Hopelijk kan deze laatste op een volgende bijeenkomst iets vertellen over het editen van de film.

De notulen van de bijeenkomst zijn, zoals vrijwel altijd, weer gemaakt door Rob Trietsch.
Lees verder...

6e bijeenkomst 2014

De 6e bijeenkomst van 2014 vond plaats op 18 oktober, op de gebruikelijke tijd en plaats, met een record aantal van 24 aanwezigen.
Gastheer, Rob Glastra, begon de bijeenkomst met een demonstratie van een zelfgebouwde camera rig, waaraan op termijn nog een monitor-scherm en afstandsbediening zullen worden toegevoegd. Door het toepassen van een verlengstuk en verschuifbare contragewichten kan e.e.a. ook voor zwaardere camera’s geschikt worden gemaakt.Lees verder...

5e bijeenkomst 2014

Zoals al in de notulen van de vorige bijeenkomst werd vermeld heeft er op 26 juli ook een bijeenkomst van de Final Cut Fans plaatsgevonden in Schoonhoven. Dit om de fans terwille te zijn, die op 5 juli verhinderd waren, Van deze bijeenkomst zijn geen notulen of anderszins gegevens beschikbaar, zodat hier wordt volstaan met een vermelding.Lees verder...

4e bijeenkomst 2014

Op de zaterdag 5 juli vond de 4e bijeenkomst van 2014 plaats, zoals gebruikelijk in de studio van Rob Glastra te Schoonhoven.
Mede omdat op deze datum een aantal potentiële deelnemers met vakantie is, zal ook op 26 juli een bijeenkomst worden gehouden, overigens met andere programma onderdelen. De bijeenkomst werd door 17 fans bijgewoond.
Rob Trietsch behandelde naast zijn presentatie over keyframes ook een aantal van de wijzigingen die bij de overgang van FCPX 10.1.1 naar versie 10.1.2 zijn opgetreden.
Lees verder...

3e bijeenkomst 2014 op 19-04-2014

Op de zaterdag voor Pasen, 19 april, vond de 3e bijeenkomst van 2014 plaats, zoals gebruikelijk in de studio van Rob Glastra te Schoonhoven.
In afwijking van eerdere bijeenkomsten werd begonnen met een vragenuurtje, waarbij een grote diversiteit aan vragen en suggesties naar voren kwam.
Bij de evaluatie aan het einde van de dag bleek dit onderdeel door de deelnemers zeer te zijn gewaardeerd.
De notulen van Rob Trietsch vindt u hieronderLees verder...

2e bijeenkomst 2014

De 2e bijeenkomst van 2014, zoals gebruikelijk in Schoonhoven, vond plaats op 1 maart en telde wederom een groot aantal deelnemers (21), waaronder één nieuw gezicht: Bert Verlinden uit Leusden.
Het verslag van Rob Trietsch vind je hieronder
. Voor foto's klik hier.
Lees verder...

1e bijeenkomst 2014

De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar, 2014, heeft plaatsgevonden op 11 januari jl. op de gebruikelijke lokatie Gastheer Rob Glastra toonde zich bereid impromptu als dagvoorzitter op te treden.
De opkomst was hoog met 21 deelnemers waaronder 2 nieuwe gezichten Gerard v/d Vlies uit Klaaswaal en Paul van Ingen uit Mijdrecht.
De notulen zijn als altijd geschreven door Rob Trietsch
Lees verder...