6e bijeenkomst 2015 op 12-12-2015


De zesde en laatste bijeenkomst van 2015 vond plaats op 12 december op de vertrouwde locatie in De Bilt.
De bijeenkomst werd om exact 13:00 uur door Han Baartmans geopend. Hij meldde dat enkele trouwe bezoekers helaas verstek moesten laten gaan, waaronder Jim Evelein, die als gevolg van uitgevallen NS-treinen onverrichterzake naar Maastricht moest terugkeren. Aangezien hij één van diegenen is die sterk hadden aangedrongen op een presentatie over audio bij films, wordt de betreffende bijdrage van Han Baartmans in deze notulen uitgebreider besproken dan gebruikelijk.
Verder waren er filmische bijdragen van Cees Gouda, Martin Strelitski en Peter Bastiaanse.

(De notulen zijn, zoals steeds, gemaakt door Rob Trietsch)Lees verder...

5e bijeenkomst 2015 op 3-10-2015


De vijfde bijeenkomst van 2015 vond plaats op 3 oktober in De Bilt, met in totaal 14 aanwezigen.
De bijeenkomst werd even na 13:00 uur door Han Baartmans geopend. Op de oproep van Cees Gouda om onderwerpen / presentaties waren weinig reacties binnengekomen, als gevolg waarvan er voor deze bijeenkomst geen echt hoofdonderwerp was maar meer een verzameling van kleinere bijdragen, al dan niet tijdens de rondvraag.

(De notulen zijn, zoals steeds, gemaakt door Rob Trietsch)Lees verder...

4e bijeenkomst 2015 op 11-07-2015


De vierde bijeenkomst van 2015 vond plaats op 11 juli in De Bilt, met - ondanks de warmte - een totaal van 10 aanwezigen. De bijeenkomst werd rond 13:00 uur door Han Baartmans geopend, die meedeelde dat de aangekondigde spreker, Lex van Berkel, om privéredenen heeft moeten afzeggen, zodat zijn bijdrage naar een volgende keer wordt verschoven. In zijn plaats zal Bert Verlinden een bijdrage verzorgen.
(
De notulen zijn, zoals steeds, gemaakt door Rob Trietsch)Lees verder...

3e bijeenkomst 2015 op 9-05-2015

De derde bijeenkomst van 2015 vond plaats op 9 mei in De Bilt, met een totaal van wederom 12 aanwezigen.

De bijeenkomst werd rond 13:00 uur geopend door de gespreksleider, Han Baartmans.

Na enkele huishoudelijke mededelingen volgde de eerste voordracht, verzorgd door Peter Dijkstra, met als onderwerp
het gebruik van een drone voor het maken van filmopnamen.
De tweede voordracht, door Hans Leeflang betrof de veranderingen/vernieuwingen bij Final Cut Pro versie 10.2

(De notulen zijn, zoals steeds, gemaakt door Rob Trietsch)Lees verder...

2e bijeenkomst 2015 op 21-03-2015

De 2e bijeenkomst van dit jaar en in De Bilt vond plaats op 21 maart in wijkcentrum De Schakel in De Bilt.
Han Baartmans trad als dagvoorzitter op.
Cees Gouda had zelfs zijn familieleden ingeschakeld om, in navolging van de bijeenkomsten in Schoonhoven, er voor zorg te dragen dat de bezoekers zich konden laven aan vaste en vloeibare versnaperingen .
De bijeenkomst werd bezocht door 12 personen, de naast luisteren en kijken ook bijdroegen aan geanimeerde discussies.
Gelukkig was ook Rob Trietsch onder hen. Hij leverde weer voortreffelijke notulen, die hieronder zijn weergegeven, Lees verder...

1e bijeenkomst 2015 op 7-03-2015

Op zaterdag 7 februari hadden we onze eerste bijeenkomst in het nieuwe onderkomen in De Bilt.
Ongeveer 16 bezoekers bevolkten het Wijkcentrum De Schakel daar en hielden weer geanimeerde discussies over Final Cut Pro en aanverwante onderwerpen.
Helaas was vaste notulist, Rob Trietsch, niet onder hen en zijn hiervan dus geen notulen.
Wel werd besloten dat de deelnemers aan de bijeenkomst(en) een jaarlijkse bijdrage van 30 Euro zouden storten om een speciale rekening van Cees Gouda om de kosten van het huren van de accommodatie te dekken.

N.B.
Als iemand van de aanwezigen aantekeningen heeft gemaakt dan hoop ik dat hij deze aan de webmaster (hansleeflang@mac.com) wil toezenden.Lees verder...