6e bijeenkomst 2016 op 10-12-2016

Han Baartmans opent de zesde en laatste bijeenkomst van 2016 om even na 13:00 uur.
Hoofdonderwerp op deze dag is een bijdrage van Rob Lammers, die zal vertellen (en demonstreren) over de mogelijkheden en moeilijkheden die hij heeft ondervonden bij een multicam muziek project van zijn videoclub.
Peter Bouw zal ons deelgenoot maken van zijn ervaringen met een internet cursus in de Nederlandse taal over Final Cut Pro 10.3 van Everlearn.
Verder zullen weer ruimschoots ervaringen kunnen worden uitgewisseld

(Gelukkig was Rob Trietsch weer in de gelegenheid de notulen voor zijn rekening te nemen)Lees verder...

5e bijeenkomst 2016 op 29-10-2016

4e bijeenkomst 2016 op 17-09-2016

3e bijeenkomst 2016 op 18-06-2016


Om even na 13:00 uur opent Cees Gouda de bijeenkomst, met de mededeling dat het Han Baartmans naar omstandigheden goed gaat, maar dat noch hij noch Gérard Scheepens vooralsnog in staat zijn de bijeenkomsten bij te wonen. Bovendien zijn door vakantie of om andere redenen diverse trouwe bezoekers vandaag verhinderd, zodat het aantal aanwezigen nogal beperkt is. Desondanks staan er 2 interessante voordrachten op het programma:
  • Bert Verlinden over kleurcorrectie multicam en synchronisatie.
  • Rob Lammers over multicam.
Beiden hebben, gezien de systeemeisen die kleurcorrectie en multicam stellen, hun Mac Pro (resp. ‘oude’ en ‘nieuwe’) meegenomen voor de demonstratie.

Lees verder...

2e bijeenkomst 2016 op 9-04-2016

9 april: 2e bijeenkomst 2016
Om even na 13:00 uur opent Hans Leeflang de bijeenkomst, met de mededeling dat Han Baartmans door gezondheidsproblemen helaas verstek moet laten gaan en dat hij Han’s taak voor vandaag overneemt. De aanwezigen, 10 in getal, wensen Han een spoedig herstel toe. Peter Bastiaanse wordt vervolgens gefeliciteerd met zijn verjaardag, vandaag.
Over mogelijke bijdragen voor vandaag zijn helaas wat misverstanden gerezen. Als mogelijke onderwerpen zijn wel genoemd ‘multicam en synchronisatie’, en ‘een bewegende lijn over een landkaart’.
Het laatste onderwerp is in 2013 twee keer aan de orde geweest: op 1 juni 2013 in een demo van Rob Trietsch, en op 14 september in een demo van Foppe Meijer. Bovendien heeft Rob Trietsch de Final Cut Fans leden als bijlage bij zijn email van 31 maart j.l. een uitvoerige handleiding voor het maken van zo’n route-kaartje toegestuurd. Daarmee lijkt dit onderwerp wel voldoende behandeld.
Lees verder...

1e bijeenkomst 2016 op 13-02-2016

Om 13.15 u opent Han Baartmans de bijeenkomst.
Er zijn berichten van verhindering ontvangen van Rob Trietsch en Foppe Meijer
Het aantal aanwezigen bedraagt 12.
Han begroet met bijzonder veel genoegen Cees Gouda, de initiatiefnemer en stimulator van de FCP fans. Hij is opmerkelijk snel hersteld na een korte ziekenhuisopname.
Rob Lammers en Paul van Ingen hebben elk een korte bijdrage toegezegd en zullen deze ook honoreren.


Lees verder...