1e bijeenkomst 2015 op 7-03-2015

Op zaterdag 7 februari hadden we onze eerste bijeenkomst in het nieuwe onderkomen in De Bilt.
Ongeveer 16 bezoekers bevolkten het Wijkcentrum De Schakel daar en hielden weer geanimeerde discussies over Final Cut Pro en aanverwante onderwerpen.
Helaas was vaste notulist, Rob Trietsch, niet onder hen en zijn hiervan dus geen notulen.
Wel werd besloten dat de deelnemers aan de bijeenkomst(en) een jaarlijkse bijdrage van 30 Euro zouden storten om een speciale rekening van Cees Gouda om de kosten van het huren van de accommodatie te dekken.

N.B.
Als iemand van de aanwezigen aantekeningen heeft gemaakt dan hoop ik dat hij deze aan de webmaster (hansleeflang@mac.com) wil toezenden.