3e bijeenkomst 2017 op 27-05-2017

Voorzitter Han Baartmans kon omstreeks 13 uur naast hemzelf 7 aanlwezigen begroeten.
Voor allen was weer ruim
koek en zopie voorhanden dankzij Cees en zijn helpsters.
.
De hoofdbijdrage was van Bert Verlinden, die een historisch Duits vakantie project met recente, maar ook oude foto en filmbeelden met Final Cut Pro had verwerkt tot een korte film.

Het betrof de geschiedenis van het vakantie project
Prora dat de Nazi organisatie Kraft durch Freude op 2 mei 1936 startte op het in de Oostzee gelegen eiland Rügen. Het omvatte de bouw van een gigantisch complex van vakantieflats direct aan het strand gelegen met een totale lengte van ca.5 km aaneengesloten fantasieloze kazernebouw.
Dat had bij Bert een historische snaar geraakt en hij was daarop dieper in de geschiedenis en huidige status ervan gedoken om er een film van te maken.
Zijn bijdrage was echter speciaal bedoeld om zijn werkwijze en de montagetrucs die hij in FCP had toegepast toe te lichten. Hij nodigt anderen uit om dit proces, dat hij heeft overgenomen van een soortgelijke benadering door een gebruikersgroep van een toonaangevend bedrijf dat software voor diaproducties op de markt brengt ook eens toe te passen

Zijn film heet
Macht Urlaub en start met een zonsopgang aan het strand, die is opgenomen met gebruikmaking van een interval timer. Tweemaal belichten van een 1,5 uur durende sequentie bleek noodzakelijk, omdat de bij bewolking opgenomen beelden onbruikbaar bleken. De belichting moet bovendien handmatig op de eindtoestand worden ingesteld. Als camera is de Black Magic Cinema Camera gebruikt, die beelden in 2,5 K (ook in RAW formaat) kan opnemen. Deze beelden moesten apart tot een film worden verwerkt aangezien FCP geen directe import ervan ondersteunt. Dit is gebeurd in DaVinci Resolve .Ook is bij het project veelvuldig gebruik gemaakt van de in FCP aanwezige placeholders. die later zijn vervangen door de gewenste filmbeelden, omdat de film op basis van een draaiboek eerst is voorgemonteerd. Er is geen gebruik gemaakt van ‘voice overs’, maar Bert heeft de tekst voor de camera ingesproken. Nadeel hiervan bleek achteraf dat het beeld hierdoor nogal statisch blijft. Het historische materiaal werd ontleend aan een DVD die over dit project beschikbaar was.
Het project dat in 2013 begon is in 2016 voltooid toen Bert zelf op Rügen in het complex vakantie heeft gehouden en de ontbrekende beelden kon schieten. Toen is ook pas het idee voor de slotscene ontstaan.
De film bevat ook GoPro beelden die met een Gimbal al lopend van buiten naar binnen zijn opgenomen. Zelfs is op inventieve wijze gebruik gemaakt van de mogelijkheden een zogenoemde Cameo te maken, een kort gastoptreden van een persoon bv. via een doorkijk door een raam of deur.
Han spreekt de wens uit dat anderen worden geinspireerd ook eens aan de hand van een filmproject de werkwijze en de problemen waarmee men is geconfronteerd aan de groep te presenteren
.
Vervolgens wordt kort een probleem van Cees besproken bij het samenvoegen van beeld en geluid van vier verschillende camera’s waaronder een action camera (DJI Osmo), een harde disk camera en een iPhone met de bedoeling deze tenslotte in FCP te bewerken. Daarbij moest steeds van een bij elke camera behorend conversieprogramma worden gebruik gemaakt. Bij één camera bleek evenwel na die conversieslag het geluid geheel verdwenen. De les die kon worden getrokken is; houdt het eenvoudig en test elke operatie tevoren goed uit.

Een vraag van Han aan de aanwezigen was; wie is er nog actief is in de NOVA en van welke faciliteiten die deze biedt maakt men nog gebruik? Niet van alle aanwezigen zijn de filmclubs nog lid van deze organisatie en van enige vernieuwing daar blijkt ook nauwelijks sprake, behalve dat nu ook een workshop over cameraregie daar op het programma is gezet.

Er zijn vragen gerezen over de huidige functionaliteit van de website, die ook na het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord, geen ledenlijst presenteert. Als verantwoordelijk webmaster meldt Hans dat deze gegevens op verzoek van enkele leden zijn verwijderd en dat de suggestie dat ze aanwezig zijn zal worden verwijderd. In feite dient de website nog slechts als notulenbox van de bijeenkomsten die hebben plaatsgehad. Meer functies zullen er ook in de toekomst niet aan worden toegekend en alle overbodig materiaal zal worden verwijderd.

De volgende bijeenkomst staat gepland voor 26 augustus a.s.