2e en 3e bijeenkomst 2019 op 9-03 en 11-05


Op 9 maart en 11 mei hebben bijeenkomsten van de Final Cut Fans plaatsgehad, waarover hier gezamenlijk wordt gerapporteerd. Excuus voor het feit dat mede door vakantie het verslag van 9 maart niet zelfstandig is verschenen.
Op die dag heeft Bert Verlinden het leeuwendeel van de inhoud bepaald met een voordracht onder de titel “Six Pack”.
Hij behandelde daarin de verschillende onderdelen (in zijn visie op te splitsen in elf) die bij het opnemen, editen en voltooien van een filmproject aan de orde komen. Belangrijke onderdelen daarbij zijn de opslag (mappenstructuur) en naamgeving van de verschillende media, waarvan de video opnamen natuurlijk de belangrijkste zijn. Vanzelfsprekend kwamen daarbij ook de bestandsformaten, frame rate en Codecs aan de orde. Hoe kan bv. in het geval van media met verschillende structuur, op de beste wijze transcoding worden uitgevoerd?
Ook de belangrijke rol die metadata spelen bij een bij soepele workflow werden aangestipt
De presentatie van Bert (35 slides) is als pdf file te vinden onder het tabblad Downloads.
Via deze link kan hij worden geopend
Behalve deze presentatie werden ook nog enige vragen van de aanwezigen behandeld.

Op 11 mei werden we niet blij van de aankondiging van Cees Gouda dat hij met ingang van 2020 de organisatie van deze bijeenkomsten zal neerleggen en alle niet en wel aanwezige Fans uitnodigde om deze rol op zich te gaan nemen. Cees was initiatiefnemer van deze bijeenkomsten en de eerste genotuleerde fans bijeenkomt was op 27 maart 2010. Deze hebben enkele jaren plaatsgehad in Schoonhoven waar we van de fotostudio en gastvrijheid van Rob Glastra gebruik hebben mogen maken Daar kwam begin 2015 een eind aan, waarna we in De Bilt domicilie hebben gevonden. Aanvankelijk in wijkgebouw “ De Schakel” en sinds enige tijd in de “Oude Winkel” in De Bilt. Cees heeft daar o.a. met behulp van zijn “vrouwelijke brigade” steeds ook de catering verzorgd. We hopen van harte dat zich één of meer personen melden om het karwei van Cees over te nemen. Een ledenvergadering of verkiezing zijn niet nodig, omdat de “club” geen formele structuur heeft dus ook geen statutaire leden of bestuursleden kent.

Vervolgens liet Hans Leeflang, min of meer in vervolg op de presentatie "Six Pack" van Bert op 9 maart een aantal catalogiseer de revue passeren die voor de amateur beschikbaar zijn om de verschillende bronnen, die bij een videoproject komen kijken, te beheren. Dat zijn in de eerste plaats het videomateriaal, maar ook teksten, foto's, afbeeldingen en muziek vallen daaronder.. Weliswaar maken de Final Cut bibliotheken een goed beheer per project mogelijk, maar deze zijn niet bedoeld om de totale hoeveelheid foto en filmmateriaal, die in de loop der tijd wordt opgebouwd, te beheren.
Aan de orde kwamen

1. Neofinder 7.4 (een doorontwikkeling van het bekende CD Finder

2. Keyflow Pro 2

De presentatie is bereikbaar onder het tabblad Downloads. Deze link brengt u direct naar de Keynote presentatie als pdf file.

De volgende bijeenkomst (de laatste vóór de vakantieperiode) zal plaatsvinden op 29 juni a.s. zoals gebruikelijk in "De Oude Winkel".