6e bijeenkomst 2016 op 10-12-2016

Han Baartmans opent de zesde en laatste bijeenkomst van 2016 om even na 13:00 uur.
Hoofdonderwerp op deze dag is een bijdrage van Rob Lammers, die zal vertellen (en demonstreren) over de mogelijkheden en moeilijkheden die hij heeft ondervonden bij een multicam muziek project van zijn videoclub.
Peter Bouw zal ons deelgenoot maken van zijn ervaringen met een internet cursus in de Nederlandse taal over Final Cut Pro 10.3 van Everlearn.
Verder zullen weer ruimschoots ervaringen kunnen worden uitgewisseld

(Gelukkig was Rob Trietsch weer in de gelegenheid de notulen voor zijn rekening te nemen)
Na enkele huishoudelijke mededelingen wordt het woord gegeven aan Peter Bouw, die een overzicht geeft van de inhoud van de - voor zover bekend - eerste Nederlandstalige via internet te volgen cursus Videomontage met Final Cut Pro X, van Everlearn. De inhoudsopgave van de cursus wordt getoond, alsmede een gedeelte van het hoofdstuk over het gebruik van Libraries.
De cursus, met een totale lengte van circa 7 uren, is alleen rechtstreeks via internet te volgen (dat kan overigens een onbeperkt aantal keren) tenzij je zelf e.e.a. via een
screen capture programma opneemt, zoals Peter heeft gedaan. De kosten van de cursus zijn € 59, maar als speciale aanbieding € 89 in combinatie met een cursus Kleurcorrectie met Final Cut Pro X van 3 uren. De cursus is gebaseerd op Final Cut Pro versie 10.3.
De cursus wordt op een duidelijke manier gegeven, maar lijkt meer gericht op beginners (hij behandelt bijvoorbeeld multicam niet). De getoonde fragmenten zijn echter te kort om dat met zekerheid te concluderen. Han Baartmans stelt voor om tijdens een volgende bije
enkomst de diverse bestaande (Engelse en Nederlandse) cursussen te vergelijken. Een optie zou ook kunnen zijn om Peter Bouw te vragen om bij gelegenheid enkele minder ‘basic’ hoofdstukken van Everlearn te laten zien.
Martin Strelitski
meldt problemen te hebben ondervonden met het updaten van iMovie nadat de upgrade naar macOS Sierra had plaatsgevonden. Final Cut Pro kon overigens wèl zonder problemen worden ge-update. In arren moede besloot hij dan maar iMovie opnieuw te kopen via de AppStore, waarop de gratis update ineens probleemloos kon worden gedownload.
Andere aanwezigen bevestigden dat het bij problemen soms beter is om het oude programma eerst weg te gooien en vervolgens via de optie Update de nieuwe versie te installeren. Dat zou ook een sneller werkend programma tot gevolg hebben.
Meningen over het gebruik van het programma Clean my Mac versie 3 (om restanten van oude versies van de computer te verwijderen) waren verdeeld; het gebruik van AppDelete werd wèl ondersteund. Gebruik MacKeeper echter NOOIT!
Rob Lammers behandelt, als derde spreker, het onderwerp Multicam aan de hand van een opname van ‘Westerveld Got Telent’ in Muziekcentrum Dieverbrug. Deze multicam-registratie vond, op verzoek van de directeur van het muziekcentrum, plaats door leden van videoclub 'TAKE ONE' uit Havelte. In totaal werd gebruik gemaakt van 7 camera’s, alle in vaste opstelling op statief: 4 camera’s in de zaal, 2 in de coulissen en 1 in de z.g. green room.
Bij gebruik van professionele camera’s zou Timecode synchronisatie mogelijk zijn geweest; bij de mix van camera’s die hier gebruikt zijn was dat echter niet mogelijk. Het gevolg daarvan was dat synchronisatie min of meer ‘handmatig’ heeft plaatsgevonden, ook al doordat de door de regie van het muziekcentrum aangeleverde geluidsmix veel later begon dan de opnamen van de camera’s.
Rob heeft zelf het gedeelte voor de pauze geëdit; een clubgenoot met een Windows-machine het gedeelte na de pauze. De twee helften moeten nog aan elkaar worden gezet; de streefdatum voor het opleveren van de registratie is begin januari 2017.
Rob gebruikt een Mac Pro met 2 Dell UltraSharp 27” beeldschermen, die via USB3, (mini)display port en HDMI kunnen worden aangesloten. Deze schermen tonen respectievelijk de multicam tijdlijn en de angle viewer. Het resulterende beeld wordt getoond op een TV. Hij gebruikt een ‘puck’ (Shuffle Express) voor het scrollen door de tijdlijn.
Uiteindelijk heeft Rob circa 260 GB aan materiaal aangeleverd gekregen op allerlei camera-kaartjes, die eerst moesten worden overgeheveld naar zijn NAS (in RAID 5). Daarbij was een complicatie dat het materiaal in allerlei verschillende (container-)formaten werd aangeleverd: BPAV, BPAV Private, m2t, m2ts en AVCHD. Uiteindelijk zijn bijna alle bestanden getranscodeerd naar ProRes 422. Het materiaal is via keywords gerangschikt per camera(man) - dit zou met FCP 10.3 wellicht sneller kunnen via (sub-)roles - en tijdstip (voor resp. na de pauze).
Rob heeft uitgebreid gebruik gemaakt van informatie op het internet, zoals:
  • How to Work with AVCHD Video and MTS Files’ door Izzy Video. Hierbij wordt het gebruik van de app Clip Wrap ($ 50) aangeraden, maar ook getoond hoe e.e.a. via FCP X kan plaatsvinden (transcoding naar ProRes 422).
  • Adding Angle in Angle Editor’ door Ripple Training.
  • Final Cut Pro X (FCP X) the Multicam-music Video Tutorial’ door Jason Hinkle.
In aanvulling op de voordracht van Rob beschrijft Fred Brave een handmatige alternatief voor het gebruik van de angle editor waarbij hij eerst 3 clips synchroniseert, en vervolgens - met de clips boven elkaar in de tijdlijn - cuts aanbrengt op de plaatsen waar hij wil overgaan van de ene naar de andere camera. Door de niet gewenste gedeelten weg te gooien (of liever: uit te zetten) wordt hetzelfde effect bereikt als via de angle editor, zij het dat achteraf wijzigen dan wat moeizamer verloopt.
Kleurcorrectie van multicam opnamen geschiedt als laatste, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de optie
Modify > Match Color… om de kleurinstelling overeen te laten komen met die van een referentiebeeldje. Om problemen met de kleurinstelling van individuele camera’s te voorkomen, kan bij het importeren rechts in het Media Import venster onder ‘Analyze & Fix’ de optie ‘Analyze video for balance color’ worden aangevinkt.
Bij de rondvraag vraagt
Han Baartmans naar sorteermogelijkheden in de AppStore. Voor zover bekend worden alleen de aankopen als een lijst getoond, en is die altijd op datum gesorteerd. Verder sorteermogelijkheden zijn niet bekend.
Jim Evelijn vraagt naar de mogelijkheden van FCP X om, naar analogie van RAW versus jpeg voor filmopnamen, voor film met RAW/v-log te werken. REDCODE RAW (R3D) bestanden worden door FCPX geladen via een plugin die bij www.red.com kan worden gedownload. BlackMagic camera’s filmen in RAW/v-log, wat (ook?) met DaVinci kan worden bewerkt - zelfs met de gratis versie van dat programma. Tot verdriet van allen deelt Jim ons ook mee dat dit in principe de laatste maal zal zijn dat hij aanwezig is. De lange reisduur vormt een te grote belemmering
Fred Brave wil graag weten welk programma wordt gebruikt om de muisaanwijzer duidelijker zichtbaar te maken. Peter Bouw verwijst daarvoor naar het internet, bijvoorbeeld de app uPointer for Mac ($9.99 maar nog niet geschikt voor macOS Sierra). In macOS Sierra wordt de muisaanwijzer tijdelijk een stuk groter als je met de muis schudt.
Op de vraag hoe de ondertiteling van een van de door Peter getoonde filmpjes tot stand is gekomen, is het antwoord: gewoon als titel (lower third) in FCP X.
Han Baartmans sluit de vergadering tegen 16:30 uur.