1e bijeenkomst 2017 op 28-01-2017

Han Baartmans leidt de bijeenkomst en meldt dat er twee afzeggingen zijn:
Paul van Ingen (ziekte) en Rob Trietsch (onjuist geagendeerd). De laatste zal dus ook de notulering niet kunnen verzorgen. Deze taak neem Martin Strelitski op zich.
Er staan drie punten op de agenda:
1. "Workflow" door Bert Verlinden
2. "Cameraman/vrouw" door Han Baartmans
3. Bespreking van een brief van Peter Bouw, die hij op 19-01-2017 aan de leden heeft gericht met het verzoek om een aantal antwoorden dan wel een discussie over zijn vragen
Er wordt besloten te starten met de "Workflow" presentatie van Bert, de voordracht van Han naar een later tijdstip te verschuiven en de brief van Peter aan het slot te behandelen.
Bert geeft een buitengewoon interessante voordracht over Workflow. Hij verontschuldigde zich al bij het begin met te zeggen dat het een bijzonder saai onderwerp is. Dat blijkt zeker niet het geval te zijn. Veel vragen en discussie onderling. Zijn PowerPoint deel van de voordracht zal op de site worden gezet. De onderwerpen die hij behandelt zijn:
a) Workflow.
b) Opslaglocatie en naamgeving.
c) Organisatie binnen FCP.
d) Media Management Systeem.
e) Monteren.

Workflow


Bij Workflow hebben we te maken met volgende processen:
- Input >> Process >> Output .
- Media >>FCP >> Film.
De workflow bij een film ziet er als volgt uit:
a. Het idee.
b. Opnemen.
c. Organiseren.
d. Importeren & converteren.
e. Groeperen (hoofdstukken/plaatsen etc).
f. Verhaal neerzetten.
g. Snijden.
h. Geluid.
i. Overgangen en effecten.
j. Kleur.
k. Titels.
l. Exporteren.
m. Archiveren.
Martin merkt op dat hij punt a) wat te kort door de bocht vindt. Heeft zelf ooit een schema gemaakt wat er zoal komt kijken voorafgaande aan het opnemen. Zal hij bij de volgende bijeenkomst laten zien. Bert maakt het bepalen van een volgorde visueel door een plaatje van een Charlottetaart met aardbeien (hij vindt die taarten zeker erg lekker). Je begint bij het maken van zo’n taart eerst met de lange vingers, dan de aardbeien bavaroise, de frambozen en bessen en als slot een rood lint. Een andere workflow zal de taart doen mislukken.

Opslaan bestanden


Belangrijk is gebruik te maken van een boomstructuur. Te vergelijken hoe men vroeger documenten archiveerde.
In de Kast >>> In lade >>> In een map.
Een ander kan lastig zijn bij:
Sharing (delen van bestanden).
Comprimeren
Decomprimeren
De-installatie.

Waar staat dat alles?
Handig kan zijn het gebruik van andere programma’s. Met link te bewaren buiten de library van FCP.
Daarbij kunnen projecten bijvoorbeeld worden onderverdeeld in audio – documenten – exporteren – grafisch – video. Bert gaat verder gedetailleerd in op de mogelijkheden om vervolgens de boomstructuur verder door te zetten.

Organisatie


Welke naam geef je aan een bestand opdat je het altijd kan terugvinden? Bij eenzelfde naamgeving raak je al snel in de problemen bij het zoeken.
Je kunt een bestand bijvoorbeeld als volgt benoemen:

Datum Naam film Camera Opname
2017-01-28 Gouda Canon 0001.mp4

Bert laat zien dat hij 2 programma’s op internet heeft gevonden waarmee je buiten FCP je bestanden kunt herbenoemen.
Te weten: Escif en ReNamer 5.
Renamer 5 is een ‘batch file renamer’ voor de Mac en te koop via de AppStore voor € 19,99.
Bert laat zien op internet hoe Renamer werkt. Het voordeel is dat je niet afhankelijk bent van de library van FCP en ook aanpassingen aan het beeldmateriaal kunt doen voordat je de film importeert in FCP.
Er ontstaat wat discussie of het niet wat dubbelop is wanneer je deze software gaat gebruiken. Het is sterk afhankelijk hoeveel beeldmateriaal en met hoeveel films je zoal bezig bent of je een dergelijk programma nodig hebt. Bert benadrukt nog eens dat hij slechts laat zien hoe hij er naar alle tevredenheid werkt en dat iedereen voor zichzelf moeten afvragen of je van zo’n programma gebruik wilt gaan maken.

Organiseren in FCP
FCP maakt beperkt gebruik van de kast >> lade >> map structuur.
Bij andere systemen zitten de bestanden veelal in een Bin.

Meta-data
De kracht van FCP zit hem in het gebruik van Meta-data. Meta-data veranderen de bestanden niet maar voegen informatie over de bestanden toe.

Meta-data binnen FCP
Waar staan mijn bestanden?
Welke media worden gebruikt/
Wat zijn de kenmerken?
Welk deel wordt er gebruikt?
Effecten
Titels
In en out points
Enz. enz.

FCP gebruikt o.a. de volgende Meta-data:
Library
Events
Projecten
Mappen
Keyframes
Rating
Roles
Markers
Notes
In en out points
Smart collection

Bert demonstreert het gebruik van Smart Collection. (Bovenin balk FCP bij File >> New >> Smart Collection).
Hij geeft de bezwaren aan van het werken met Meta-data binnen FCP:
- Het is heel veel werk.
- De bediening is onhandig en er is weinig overzicht.
- Het is alleen geschikt voor gebruik van een library binnen FCP.
Er zijn echter media management systemen, die behalve voor de Mac ook goed bruikbaar zijn voor andere systemen. Bert noemt er twee

KeyFlow Pro en Kyno

KeyFlow Pro
is een duur Engelstalig software programma (te koop via de Mac App Store voor € 299,99).

Bert gebruikt zelf de
Kyno Media Management Software. Ik kan me niet herinneren of Bert daarvoor een prijs heeft genoemd. Maar op internet zag ik een prijs van $159 (USA) staan.
Hij gebruikt deze software om alles binnen te halen buiten FCP om. Bert laat zien hoe het programma werkt. Je kunt de bestanden vooraf bekijken, sorteren, opslaan etc. zonder ze te importeren in FCP. Je krijgt hiermee een duidelijk overzicht van al je bestanden.

Kyno kan de bestanden ook omzetten in MOV voor FCP. Het exporteren naar FCP gaat vrij eenvoudig. Je selecteert het beeldmateriaal dat je wilt importeren. Kies Send To >>> Select FCP >>> Onderbrengen in Library.

Uw webmaster heeft enige tijd geleden het programma CatDV aangeschaft dat ook een database van alle clips en hun metadata genereert. Het werkt geheel onafhankelijk van Final Cut Pro X maar alle daarin opgeslagen data kunnen wel direct door Final Cut Pro X 10.3 worden benaderd. Het kan o.a. een beeldcatalogus van alle clips produceren en zelfs filmstrips voor wat langere sequenties. Voordeel ervan is een gedifferentieerde prijsstructuur, welke de amateur in staat stelt een zogenoemde Standard Edition aan te schaffen voor 65 UK Pounds.
Een proefversie, uitgebreide informatie en een handleiding is te vinden op
www.squarebox.com

Het is altijd weer interessant wanneer een ‘oude rot’ uit het filmvak zoals Han een terugblik geeft en vertelt dat de filmrolletjes jaren geleden werden uitgerold en opgehangen en men vervolgens daarop bekeek welke beelden gebruikt konden worden.

Monteren

De volgorde die je gebruikt is van belang. Bert gebruikt de volgende volgorde:

‘Rough cut’ (ruwe montage) op de tijdlijn zetten.
‘Fine cut’ (snijden in beeldmateriaal).
‘Trim’ (verfraaiing) – nadat audio is toegevoegd en de zaak is bewerkt (Picture look). Zoals bijvoorbeeld kleuraanpassingen.
Titels maken.

Bert komt nog eens terug op die heerlijke Charlottetaart aan het begin van zijn betoog en besluit met de opmerking ‘Workflow, zo zit dat!’
Bert gaf zijn presentatie aan de hand van een aantal Powerpoint slides. Zijn bijdrage is geheel omgezet naar pdf formaat en kan daarmee in Voorvertoning dan wel andere PDF lezers worden geconsumeerd. Bijgaande link verwijst naar Workflow - Bert Verlinden.pdf

Over de kleuraanpassingen binnen FCP ontstaat naderhand nog een korte discussie. Bovenin balk Windows >> Workspace >> Color and Effects.
Bert is niet gelukkig met het systeem binnen FCP.
Zijn voorkeur gaat uit naar ‘Color Finale - Pro Color Grading inside FCP X’. Deze officiële plug-in zou veel makkelijker en beter werken. Hij zal na de zomervakantie de FCP Fans hierover informeren. D
e prijs bedraagt $ 99,- en een 7 dagen proefversie is beschikbaar op de site van Color Grading Central Hij heeft toegezegd er nog op terug te komen.

Multi Cam

Naar aanleiding van zijn voordracht op 10 december 2016 over het gebruik van Multi Cam met 6 camera’s laat Rob Lammers een stukje van de gemonteerde film zien. Zag er fraai uit met zowel totalen, half totalen, close-ups en extreme close-ups. Het liep allemaal synchroon.
Han merkt op dat er wel over de as gefilmd is.


Brief Peter Bouw en Rondvraag


Bijgaand de integrale tekst van een mail die Peter Bouw op 19-01-2017 aan de leden heeft verzonden

Wie kan uitleggen en laten zien hoe je een in Final Cut of iMovie geexporteerde film, geschikt maakt voor afspelen via USB, HD, TV of Mediaplayer met zo hoog mogelijke kwaliteit en een acceptabele bitrate en bestandsgrootte?
Welk containerformaat xxxx.MOV, xxxx.AVI of xxxx.MP4 en welke codec is het meest geschikt, om een zo universeel en soepel mogelijke weergave te krijgen?
Of doet iedereen maar wat? (webmaster: Zeker niet!!!)
Mijns inziens maken we ons druk met alle mogelijkheden van de modernste en duurste applicaties en hardware zonder ons af te vragen hoe we de film zo goed mogelijk laten zien, mij gaat het juist om de weergave van onze zorgvuldig gemonteerde film.
Mij gaat het er om de gemaakte film zichtbaar te maken met minimale verliezen, als dat moet via iTunes wordt er weer veel informatie weggegooid, b.v. de resolutie wordt soms gehandhaafd, maar de bitrate gaat van pakweg 20 tot 40 Mbps naar max. 5 Mbps en de ProRes structuur gaat naar de GOP structuur om de bestandsgrootte beperken.
Mijn vraag is hoe geef je de film zo goed mogelijk weer, waarmee en waarom? Wanneer gebruik je Progressief en wanneer Interlaced?
Alle vragen gaan dus over weergave, en hoe wij er mee omspringen.

Naar aanleiding hiervan komen de begrippen progressief en interlaced aan de orde. Bij een progressieve instelling wordt steeds één volledig beeld opgenomen. Bij de interlaced instelling wordt steeds een half beeld opgenomen. De even horizontale beeldlijnen vormen één beeld, de oneven lijnen vormen het tweede beeld. Bij de montage worden deze onderling samengevoegd. Deze beelden zijn dus niet geheel op hetzelfde tijdstip opgenoemd, hetgeen onder bepaalde condities tot "artefacten" (afwijkingen) kan leiden. Vrijwel alle camera's kunnen nu echter progressieve beelden opnemen. Het aantal beelden dat standaard bij PALwordt opgenomem bedraagt 25 dan wel 24 per seconde Deze laatste frequentie dateert uit het het filmtijdperk. Er kan echter ook met 50 beelden per seconde worden opgenomen en met dezelfde frequentie worden vertoond. Dat resulteert in vrijwel dezelfde beeldimpressie, alhoewel het beeld iets scherper is. Bij de, in Europa niet veel voorkomende, NTSC cameras is de standaard beeldfrequentie 30 (29,97) beelden per seconde.
Worden opnamen en afspeel frequentie verschillende gekozen dan ontstaat een
versnellings dan wel slow motion effect.

Wellicht kunnen de vragen van Peter een volgend maal worden behandeld. Hopelijk ondersteund met voorbeelden.