5e bijeenkomst 2015 op 3-10-2015


De vijfde bijeenkomst van 2015 vond plaats op 3 oktober in De Bilt, met in totaal 14 aanwezigen.
De bijeenkomst werd even na 13:00 uur door Han Baartmans geopend. Op de oproep van Cees Gouda om onderwerpen / presentaties waren weinig reacties binnengekomen, als gevolg waarvan er voor deze bijeenkomst geen echt hoofdonderwerp was maar meer een verzameling van kleinere bijdragen, al dan niet tijdens de rondvraag.

(De notulen zijn, zoals steeds, gemaakt door Rob Trietsch)
 • Martin Strelitski verwees naar de vorige bijeenkomst, in juli, waar hij een promotiefilmpje van circa 45 seconden vertoonde voor de Apeldoornse filmclub VAAC. Aan zijn verzoek om daarop commentaar te leveren werd toen ruimschoots voldaan. Na nog een ronde om commentaar uit de eigen gelederen van de filmclub heeft hij een definitieve versie gemaakt die vandaag werd getoond, en met applaus beloond.
 • Jan Pluut meldde een probleem dat ook door andere aanwezigen was ervaren, namelijk dat bij gebruik van Final Cut Pro versie 10.2 en later een melding verschijnt dat de computer - en met name de grafische kaart - onvoldoende krachtig is. Navraag bij Apple leveranciers zowel als derden zoals Mac Bizz leert dat upgraden van de grafische kaart onmogelijk is, zodat als enige oplossing overblijft een krachtiger - dure - nieuwe Mac te kopen.
 • Een ander probleem dat Jan Pluut meldde is het plotseling uitvallen van een externe LaCie harde schijf. Op Internet circuleren berichten dat zo’n schijf weer tot leven zou kunnen worden gewekt na een tijdje in een vrieskist te hebben gelegen. Jan is hier wat huiverig voor en zocht ervaringsdeskundigen. Deze zijn er helaas niet onder de aanwezigen, maar er zijn verschillende suggesties om het gewoon te proberen als er toch geen alternatief is.
 • Op vragen of het verstandig is om El Capitan te installeren wordt door een aantal aanwezigen gesteld dat het - in verband met mogelijke problemen met Final Cut Pro en Logic Pro - verstandiger is om nog even te wachten op de eerste update van het programma.
 • Bert Verlinden licht op verzoek van Cees Gouda nog eens de door hem gehanteerde werkwijze toe voor het editen van materiaal dat hij met de GoPro opneemt. Verwezen wordt naar de notulen van de vorige bijeenkomst waarin e.e.a. uitgebreid is opgenomen.
Bert geeft aan dat hij merkt dat hij de GoPro's hoe langer hoe meer gaat gebruiken, ook in gevallen waarin hij vroeger een gewone videocamera zou hebben gebruikt. MartinStrelitski heeft andere ervaringen: hij vindt gebruik van een GoPro in orde zolang het beeld maar beweegt, maar niet voor andere soorten opnamen, bijvoorbeeld voor bruiloften. Hij heeft bovendien problemen met de geluidskwaliteit bij buitenlucht-opnamen met de GoPro. Bert vindt de geluidskwaliteit bij bewegende beelden van minder belang, maar heeft voor zijn tweede GoPro wel een externe microfoon aangeschaft. Han Baartmans oppert dat het bij een action cam wellicht minder om kwaliteit gaat dan bij een traditionele videocamera, maar Bert is het daar niet mee eens.
 • Een geplande demonstratie van een video-probleem van Cees Gouda wordt naar de volgende bijeenkomst verschoven, omdat er kennelijk een deel van het videomateriaal niet op de externe harde schijf is meegekomen.
  • Han Baartmans meldt dat hij, na in de periode eind ’80 / begin ’90 als pensionado weer begonnen was met filmen, pas rond 2010/11 met de komst van HD kon filmen in een voor hem aanvaardbare kwaliteit. Projectie van de opgenomen film bleef voor hem echter kwalitatief onder de maat, totdat hij zo’n 10 dagen geleden een werkwijze vond die hem wèl de gewenste kwaliteit opleverde:
 • Hij filmt met een twee jaar geleden gekochte Panasonic G6, in 50p; sluitersnelheid en diafragma zijn vastgezet en de ISO waarde is de enige variabele, waardoor je mooie overgangen krijgt qua belichting. Met een standaard videocamera heb je normaliter deze instelmogelijkheid niet.
 • Hij leest in Final Cut Pro als Apple ProRes 422 in.
 • Hij slaat het eindresultaat op als Master File (dus eveneens ProRes 422)
 • Na compressie met de H.264 codec speelt hij af via een AC Ryan mediaspeler.
Hij demonstreerde e.e.a. aan de hand van een filmpje over de barokke kerk van het Duitse Zwillbrock, geheel uit de hand opgenomen, maar met een rotsvast beeld. Hij raadt daarbij aan:
 • camera bewegen niet vanuit je polsen, maar vanuit je heupen
 • beginnen met het eindshot in te stellen, en dan terug bewegen naar het beginshot, om vervolgens pas met filmen te beginnen.
Volgens Bert Verlinden zijn er tegenwoordig mediaspelers die 4K aankunnen, voor bedragen vanaf circa 100 Euro, dus nauwelijks duurder dan de gebruikelijke mediaspelers.
 • Jim Evelijn is bezig om oude films naar digitaal om te zetten, waarbij het resulterende geluid vaak slecht is. Verbeteren van het geluid met Final Cut Pro is niet erg succesvol. Hij zoekt een programma als het vroegere Soundtrack Pro, dat helaas niet meer bestaat. Han Baartmans gebruikt altijd Logic Pro, maar dat is een relatief zwaar en kostbaar programma. Audacity (gratis) is hier echter ook zeer geschikt voor.
 • Paul van Ingen bericht over een testproject waarbij hij (werkend in Final Cut Pro) samenwerkt met een ander die Premiere Pro gebruikt. Voor het onderling uitwisselen van de resultaten proberen ze met XML te werken, maar vooralsnog heeft dat geen succes. Wordt vervolgd.
 • Op een vraag van Cees Gouda over het aanpassen van het aantal decibels van het geluidsspoor m.b.v. sneltoetsen wordt geantwoord dat dat in vroegere versies gebeurde met de combinaties Ctrl+ (verhogen) en Ctrl- (verlagen), maar dat dat met ingang van versie 10.2 is veranderd in Option+ resp. Option- . Het is dus afhankelijk van de versie van Final Cut Pro waarmee wordt gewerkt, welke sneltoetsen moeten worden gebruikt.
 • Voor de volgende bijeenkomst zal Han Baartmans het gebruik van audio bij Final Cut Pro bespreken. Bovendien zal dan aan de orde komen een eerder voorstel om (een gedeelte van) de bijeenkomsten op video vast te leggen.
Rond 16:15 uur sluit Han Baartmans de bijeenkomst.