4e bijeenkomst 2014

Op de zaterdag 5 juli vond de 4e bijeenkomst van 2014 plaats, zoals gebruikelijk in de studio van Rob Glastra te Schoonhoven.
Mede omdat op deze datum een aantal potentiële deelnemers met vakantie is, zal ook op 26 juli een bijeenkomst worden gehouden, overigens met andere programma onderdelen. De bijeenkomst werd door 17 fans bijgewoond.
Rob Trietsch behandelde naast zijn presentatie over keyframes ook een aantal van de wijzigingen die bij de overgang van FCPX 10.1.1 naar versie 10.1.2 zijn opgetreden.
Kortgeleden heeft Apple Final Cut Pro X weer van een update voorzien. Na de belangrijke wijzigingen die bij versie 10.1.1 waren aangebracht, waarbij de Gebeurtenissen (Events) en Projecten (Projects) in zogenoemde Bibliotheken (Libraries) werden geïntegreerd zijn in 10.1.2 nog een aantal belangrijke wijzigingen in het omgaan met de bouwstenen van een videoproject (Media Management) aangebracht.
Een beschrijving ervan is o.a. gemaakt door de docenten van Ripple Training, die Rob heeft vertaald en de fans is toegezonden. Ze zijn ook opgenomen in de rubriek
downloads van de website. Daarnaast behandelde Rob de mogelijkheden en onmogelijkheden van het gebruik van keyframes in FCP. Hij liet zien welke effecten en parameters "keyframeble" zijn en welke niet. Zijn presentatie is in pdf formaat eveneens beschikbaar bij downloads.
Tijdens de bijeenkomst kwamen nog enkele technische kwesties aan de orde die deels ook konden worden beantwoord.
Kortgelden is er onder de leden ook weer een enquête gehouden, waarover Rob Glastra in de vorige bijeenkomst kort heeft gerapporteerd. Dit naar aanleiding van een vraag van enkele deelnemers om de programmering van de bijeenkomst meer planmatig te laten gebeuren en niet slechts te laten afhangen van de "toevallige" beschikbaarheid van een gebeurtenis/onderwerp en bovenal, een inleider. Daartoe is eerder ook een programmacommissie in het leven geroepen, die weliswaar bijeen is geweest, maar slechts tot een enkele aanbeveling is gekomen voor een basis programma structuur. Een inhoudelijke ontbreekt nog.
In 2011 is een soortgelijke enquete gehouden en op basis van de uitkomst van beide enquêtes zal Hans Leeflang een lijst van onderwerpen en mogelijke sprekers trachten op te stellen, De waarde en effectiviteit van de bijeenkomsten hangt nu eenmaal in belangrijke mate af van de actieve participatie van alle deelnemers.
De geanimeerde bijeenkomst werd omstreeks 17 uur beëindigd.