Vanaf het begin in 2010 tot en met 2014 hebben alle bijeenkomsten van de FC Fans plaatsgevonden in de studio van Rob Glastra in Schoonhoven. In deze vertrouwde omgeving hebben we zo ca. 30 bijeenkomsten gehad. We zijn hem en zijn vrouw daar zeer dankbaar voor.

Begin 2015 hebben we (centraal in Nederland) huisvesting gevonden in De Bilt. Vanaf dat tijdstip vonden de bijeenkomsten plaats in Wijkgebouw De Schakel , Soestgijkseweg Zuid 49b in de Bilt, dat onderdeel vormde van de Immanuëlkerk.

Deze kerk is evenwel verkocht en we hebben nu domicilie gevonden in "DE OUDE WINKEL", Waterweg 110, 3731 HN De Bilt, een voormalig winkelpand gelegen in een woonstraat.
Stacks Image 7
Stacks Image 9